Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: teorinės teisinės prielaidos ir praktinio taikymo problemos: disertacija
Alternative Title:
Right of defence in detection and investigation of criminal acts: problems of legal nature and practical application
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
181 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Mykolo Romerio universiteto Baudžiamojo proceso katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Right towards the defense while detecting and investigating the criminal deeds: the theoretical and legal premises as well as the problems of practical application Vilnius, 2007 42 p
Summary / Abstract:

LTTeisės į gynybą įstatyminis reglamentavimas visų šalių baudžiamuosiuose procesuose įtvirtintas palyginti neseniai. Anksčiau galimybė gintis nuo pareikšto įtarimo neigta, nes kaltininkas (įtariamasis) laikytas beteisiu tyrimo objektu. Besikeičiant baudžiamojo proceso modeliams teisė į gynybą pradėta moksliškai tyrinėti ir praktiškai realizuoti, buvo plečiamas jos procesinis turinys. Net dabar, nepaisant plataus teorinio pripažinimo baudžiamajame procese, teisės į gynybą praktinis įgyvendinimas yra viena iš opių ir labiausiai diskutuojamų, bet vis dar pakankamai neišspręstų problemų. Baudžiamojo proceso teisės moksle nėra vieningos nuomonės, nusakančios teisės į gynybą vietą baudžiamajame procese. Todėl aktualu apibrėžti sampratos „teisė į gynybą“ tikslią vietą teisės ir baudžiamojo proceso principų ir normų hierarchijoje, suformuluoti teisės į gynybą sampratą, kuri tam tikra dalimi priklauso nuo baudžiamojo proceso modelio bei visuomenės požiūrio į nusikaltusį asmenį. Efektyviam teisės į gynybą įgyvendinimui svarbus minėtos kategorijos procesinio teisinio turinio atskleidimas. Disertacinio tyrimo lygiu nagrinėjama, ar šiuo metu Lietuvoje vyraujanti įtariamojo teisės į gynybą koncepcija atitinka tarptautinius reikalavimus žmogaus teisių apsaugos srityje, ypač atliekant ikiteisminį tyrimą; pateikiamas naujas požiūris į kai kuriuos struktūrinius teisės į gynybą procesinio turinio elementus, moksliškai apibendrinama ir įvertinama ikiteisminio tyrimo institucijų ir teismų veiklos praktika. [Iš leidinio]

ENThe legitimate regulation of the right towards the defence is recently enough consolidated in the criminal processes of all the states. Earlier the possibility to defend oneself against the brought suspicion used to be denied because the culprit (the suspected person) used to be deemed as the object of the investigation without legal rights. As the models of the criminal process have been changing, the right towards the defence started to be scientifically researched and realized in practice. Even today, in spite of a wide theoretical recognition in the criminal process, practical implementation of the right towards the defence is one of the topical and mostly discussed problems, which remains insufficiently settled up till nowadays. Thus, it's very urgent for us to formulate the concept of the right towards the defence, which to a certain degree depends upon the model of the criminal process and the community's standpoint upon the delinquent. It's analyzed at the level of the thesis investigation, if the concept of the suspected person's right towards the defence, which at present prevails in Lithuania, meets the international requirements in the sphere of protection of human rights, particularly in the course of the pre-trial investigation; a new outlook upon certain structural elements of the process content of the right towards the defence is submitted; the pre-trial investigation institutions' and the courts' operational practice is scientifically generalized and assessed. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10788
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 30
Export: