Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės
Alternative Title:
Possibilities of performing procedural actions by using audio and video remote transmission equipment
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 10 (100), p. 75-83
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Proceso veiksmai; Apklausa; Garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonės; Criminal procedure; Procedural actions; Interrogation; Audio and video remote transmission equipment.
Keywords:
LT
Apklausa; Baudžiamasis procesas; Garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonės; Proceso veiksmai.
EN
Audio and video remote transmission equipment; Criminal procedure; Interrogation; Procedural actions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis mokslinėje literatūroje pateiktos medžiagos, Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamojo proceso įstatymų, tarptautinių teisės aktų, teisėsaugos institucijų darbuotojų apklausos rezultatų bei archyvinių baudžiamųjų bylų analize, pateikiami siūlymai dėl galimybių plačiau naudoti garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones atliekant proceso veiksmus -- apklausas, akistatas, parodymus atpažinti tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos teisminio nagrinėjimo stadijoje. Taip pat siūlomos atitinkamų Baudžiamojo proceso kodekso normų pataisos. Straipsnyje remiamasi autorių atliktos teisėjų, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų (buvo apklausti 254 respondentai) anoniminės apklausos metu gautais rezultatais, taip pat atsitiktinės atrankos būdu parinktų 148 baudžiamųjų bylų dokumentų analize. Surinkta tokio pobūdžio informacija gali padėti tobulinti galiojantį proceso įstatymą bei būti naudinga teisėsaugos institucijų darbuotojams įgyvendinant šias normas praktikoje. [Iš leidinio]

ENThe current article, under the analysis of materials of scientific literature or the provisions of Lithuanian and foreign criminal procedure laws, international laws, the analysis of the law-enforcement officials' survey data and the analysis of materials of archival criminal cases, mainly focuses on the proposals for wider using of audio and video transmission equipment while the procedural actions are performed. The amendments of Criminal Procedure Code are suggested in this article as well. Basically the article mainly polarizes the research on the performance of current procedural actions, i.e. interrogation, confrontation and identification parade during the pretrial investigation and the trial stages. The authors of this article go entirely by the results of the anonymous survey that was performed in participation of the judges, prosecutors, pre-trial investigation officers (overall 254 respondents) and by the analysis of the materials of 148 criminal cases. The interdisciplinary nature of this article was determined by the comparison of Criminal Procedure Code to the draft amendments of Civil Procedure Code. The analysis, proposals and conclusions defined in this article may be held as the instrument to improve the provisions of Criminal Procedure Code and practical activity as well. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16844
Updated:
2018-12-17 12:02:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: