Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma: disertacija
Alternative Title:
Simplified form of criminal procedure
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
161 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Vilniaus teisės universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Simplified form of criminal procedure Vilnius, 2004 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje „Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma“ formuluojama supaprastintos baudžiamosios procesinės formos samprata, išskiriami esminiai šios formos požymiai, leidžiantys atskirti ją kaip institutą nuo pavienių baudžiamojo proceso supaprastinimo aspektų bei kitų baudžiamųjų procesinių formų; analizuojama Lietuvos supaprastinto baudžiamojo proceso istorinė raida, jos pagrindu atskleidžiamas taikytų ir galiojančių supaprastintų baudžiamųjų procesinių formų tarpusavio ryšys, įtaka reformuojant baudžiamąjį procesą; analizuojama, ar dabartinėse Lietuvos supaprastintose baudžiamosiose procesinėse formose yra sudaromos pakankamos tiesos nustatymo prielaidos; kompleksiškai įvertinus teisinį Lietuvos supaprastinto baudžiamojo proceso reguliavimą, taikymo praktiką, statistiką bei užsienio patirtį, atskleidžiamas supaprastinto baudžiamojo proceso normų bei taikymo rekomendacijų tobulinimo poreikis ir galimybės, pateikiami konkretūs teisės aktų pakeitimų pasiūlymai, formuluojamos metodinės rekomendacijos supaprastintą procesą taikantiems pareigūnams. Pagrindinė išvada: šiuolaikiniai Lietuvos teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas ir pagreitintas procesas, plėtodami baudžiamojo proceso principus ir nustatydami procesinių garantijų specifiką, iš esmės išlaiko jų sistemiškumą bei pusiausvyrą, t. y. sudaro prielaidas nustatyti byloje tiesą, tačiau reikėtų aiškiau formuluoti kai kurias Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, jas pakoreguoti bei išspręsti kai kuriuos svarbius procedūrinius klausimus, sudarant prielaidas plačiau taikyti supaprastintą procesą. [Iš leidinio]

ENThis dissertation formulates the notion of a simplified criminal procedure, isolating the essential indicators that allow its distinction as an institution separate from a single simplified criminal procedure and other forms of criminal procedure. It analyses the historical development of the simplified procedure, the supplication of its main discoveries and validates the relations between the forms of simplified criminal procedure and influences on reforming the criminal procedure. It analyses whether the current forms of simplified procedure in Lithuania contain adequate premises for the truth to be established; the legal regulation of a simplified procedure in Lithuania is comprehensively evaluated by applying the practice, statistics and experience of foreign countries, discovers the norms of the simplified criminal procedure and applies the recommended requirements and options for improvement; presents proposals for changing specific legal acts and formulating methodological recommendations for those responsible for applying the simplified procedure. The main conclusion is that the systematic and balanced nature of the current court procedure of adopting criminal laws in Lithuania, and the accelerated process of developing the criminal procedure principles and establishing specific procedural guarantees have essentially been maintained, i.e. it contains the premises for establishing the truth in the case, although some of the Code of Criminal Procedure regulations need to be more clearly formulated. They would have to be amended and some of the important procedural issues would have to be resolved, to form the basis for wider application of the simplified procedure.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10781
Updated:
2022-01-21 08:49:39
Metrics:
Views: 163
Export: