Vaznys, kaip teismo antstolio pirmtakas, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaznys, kaip teismo antstolio pirmtakas, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Alternative Title:
Vozny office as a predecessor of Bailiff office in the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 50, p. 94-105
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaznys; Teismo anstolis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vozny office; Bailiff office.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTTeismo antstolio institutas, šiuolaikinio teisingumo vykdymo mechanizmo sudedamoji dalis, turi ilgą istoriją. Jo ištakos – feodalinė Lietuvos teisė. Skaitant XVI–XVIII a. istorijos šaltinius tolydžio pasitaiko terminai „vaznys“ „generalinis vaznys“ arba „generolas“. Jie reiškia pareigūnus – teismo antstolio pirmtakus. Remdamasis istorijos šaltiniais ir mokslo darbais, autorius atskleidžia teismo antstolio instituto pirmtako įsteigimo priežastis, jo paskirtį, kompetenciją vykdant teisingumą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) XVI a. antrojoje pusėje. XVI a. pirmojoje pusėje LDK tarnybiniai bajorai reiškė nepasitenkinimą diečkų ir vižų veikla ir atkakliai prašė juos pakeisti vazniais.1551 m. seimo nutarimas dėl prisiekusiųjų vižų nepatenkino tarnybinių bajorų ir buvo jų ignoruojamas. Vaznio instituto įsteigimas buvo bendros teismo reformos sudedamoji dalis. Vaznio instituto įsteigimas nebuvo mechaniškas vižo ir diečkaus funkcijų sujungimas ir perdavimas vienam asmeniui; vaznys buvo naujas savitas institutas, turintis bruožų, kurie nebuvo būdingi vižui ir diečkui. Vaznio institutas buvo luominio pobūdžio; komplektuojamas bajorų iš savo tarpo, jis veikė prie bajoriškų pavieto teismų ir tenkino bajorų poreikius. Įsteigus vaznio institutą, nebuvo atsisakyta ir vižų paslaugų vykdant teisingumą; vižai veikė prie valstybės ir privačių dvarų administracijos; palyginti su vazniais, jie vaidino pagalbinį vaidmenį. Įsteigus vaznio institutą ir palikus veikti vižo institutą, diečkai tapo nebereikalingi ir išnyko XVI a. antrojoje pusėje.

ENIn the article - on basis of published historical sources and research papers - the question of origin of Bailiff office in the Grand Duchy of Lithuania is investigated. This interesting question has not been much investigated in Lithuanian legal literature. The author aspires to elucidate how did Bailiff office appeared and what was its legal status in the Grand Duchy of Lithuania in the second part of the 16th century. Vozny office was attached to the court of the Grand Duke, the Supreme Tribunal of Lithuania, Land Courts for civil actions, Castle (or City) Courts for criminal offences and Sub - Chamber Courts for boundary disputes. Its legal status determined by the Second Lithuanian Statute was partly corrected by the Third Lithuanian Statute in 1588. The author believes that predecessor of Bailiff office was Vozny office established in the Grand Duchy of Lithuania during the judicial reform in 1564-1566. Vozny was an important official of a court of law. He used to bc elected by county noblemen. His duty was to inspect damages, wounds, and to witness at a trial. He was an executor of court's sentences. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46235
Updated:
2022-01-17 11:29:38
Metrics:
Views: 37    Downloads: 6
Export: