Lietuvos kriminalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kriminalinės žurnalistikos veiklos ir teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo tobulinimo aspektu: disertacija
Alternative Title:
The Legal Regulation of the Presentation of Lithuanian Criminal Justice Journalism and Law Enforcement Information in the Press from the Aspect of Improving the Informing of Society
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTAktualiausios kriminalinės žurnalistikos teisinio reglamentavimo sritys: teisė išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, teisė į nepublikuotos informacijos paslaptį, išskirtinė teisė gauti informaciją iš teisėsaugos institucijų, įkalinimo įstaigų, nedelsiant gauti informaciją ekstremalių situacijų vietose ir jų eigoje, teismo procesų eigoje, teisė į imunitetą konfidencialios informacijos paviešinimo atvejais, teisė į imunitetą nuo redakcijos patalpų kratos, apsauga nuo neleistino slaptųjų tarnybų verbavimo, žurnalistų profesinės saugos problemos ir pan. Tačiau kriminalinės žurnalistikos interesai dėl informacijos specifikos dažnai susiduria su kitais svarbiais visuomenės ir individų interesais. Todėl darbe nagrinėjama žiniasklaidos sąveika su teisėsaugos institucijomis ir su tuo susijęs visuomenės informacinių ir kitų interesų prioritetų nustatymas. Kriminalinės žurnalistikos teisinio reglamentavimo problematikai taip pat priskirtinos jos objekto – individo, teisės ir interesai, todėl tirta, kaip užtikrinamas nekaltumo prezumpcijos principas, apsaugomi kitų su nusikaltimu ar jį padariusiu asmeniu susijusių žmonių interesai, analizuojamos šmeižto, įžeidimo problemos, išskiriant ir ypatingas nepilnamečių teises. Darbe lyginama, kaip analogiški interesai, problemos bei jų sprendimai reglamentuojami užsienio šalių teisės aktuose. Apibendrinant bei sistematizuojant informaciją suformuluoti kriterijai, kuriais remiantis tiksliau bei objektyviau įvertinama esama būklė, išryškinamos problemos, siūlomi sprendimai, kaip efektyviau būtų jas spręsti. [Iš leidinio]

ENThere are a number of fields that are relevant in the legal regulation of criminal justice journalism: the right to protect the confidentiality of an informational source, the right to the confidentiality of unpublished information, the exclusive right to receive information from law enforcement institutions, detention institutions, and promptly receive information in places where events of an extreme nature are taking place and during their progression, and during the course of legal proceedings, etc. However the interests of criminal justice journalism often come face to face with other important interests of society and individuals. This is why this work examines the interaction of the press with law enforcement institutions, and the establishment of society’s informational priorities and priorities of other interests which is linked with it. An individual‘s rights and interests are also attributed to the problem of the legal regulation of criminal justice journalism, which is why the following was examined: how the principle of the presumption of innocence is safeguarded, protecting the interests of others with an offence or people linked with a person who has committed an offence, analysing the problems of libel and insult, and in particular the special rights of minors. The work compares how analogous interests, problems, and their solutions are regulated in the legal acts of other countries. Criteria were formulated from the results, on which a more precisely and more objectively evaluated current state of affairs is based.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10890
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 27
Export: