Diečkaus ir vižo institutų užuomazga ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diečkaus ir vižo institutų užuomazga ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Alternative Title:
Origin and evolution of Dietsky and Vizh offices in the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2003, t. 46, p. 87-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diečkus; Vižas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vizh offices; Dietsky offices.
Keywords:
LT
Diečkus; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Teisės istorija / History of law; Vižas.
EN
Dietsky offices; Vizh offices.
Summary / Abstract:

LTSkaitant išlikusius istorijos šaltinius tolydžio pasitaiko terminai „diečkus“ ir „vižas“. Tai – teismo pareigūnai, turėję gana plačią kompetenciją ir vaidinę svarbų vaidmenį vykdant teisingumą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Diečkaus institutas atsirado Kijevo Rusioje, o šiai suskilus ir slavų žemes prijungus prie Lietuvos, prigijo feodalinėje Lietuvos valstybėje. Diečkus buvo teismo pareigūnas, kuris teisėjo potvarkiu šaukė asmenį į teismą, sulaikydavo ir atvesdindavo į teismą kaltinamąjį, paskirdavo turto areštą, vykdė teismo sprendimus ir atlikdavo kitus teisėjo pavedimus. Vižo institutas išsiskyrė iš diečkaus instituto LDK XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Jo užuomazga greičiausiai buvo otroko institutas, kuris veikė slavų žemėse Kijevo Rusios laikais ir išnyko feodalinio susiskaldymo laikotarpiu perdavęs savo funkcijas diečkui. Vizas – teismo pareigūnas, kuris teisėjo potvarkiu arba suinteresuoto asmens prašymu oficialiai paliudydavo tam tikrus veiksmus arba įvykius, apžiūrėdavo teisės pažeidimo vietą, nustatydavo padarytos žalos dydį, išvežiodavo teismo šaukimus, žiūrėjo tvarkos teisme, pakviesdavo laukiančiuosius pas teisėją, prisaikdindavo liudytojus, vykdė įvairius teisėjo pavedimus. Diečkaus ir vižo kompetencija iš dalies sutapdavo, kartais jie pavadavo vienas kitą. Pareigos nebuvo etatinės, jas eidavo teisėjo siunčiami tarnai, tarnybiniai bajorai, administracijos pareigūnai. Atlyginti jiems už darbą buvo panaudojama dalis teismo rinkliavų.

ENIn the article - on basis of published historical sources and research papers - the question of origin and evolution of Dietsky and Vizh offices is investigated. This complicated question has not been much investigated in Lithuanian legal literature. The author aspires to elucidate how did these offices appeared and cvolutioncd up to the middle of the 16th century in the Grand Duchy of Lithuania. The author believes that Dietsky office appeared in the Ancient Slav State about the 11th century. From the 13th century onwards this office functioned in the Grand Duchy of Lithuania. Vizh office was instituted in the end of the 15th century or in the beginning of the 16th century in the Grand Duchy of Lithuania. Dietsky and Vizh were court officers executed judgements. Vizh was also official witness in criminal and civil cases. Competence of these officers determined by the First Lithuanian Statute and custom law was similar, therefore they could deputize each other under the certain conditions. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45602
Updated:
2022-01-17 11:18:07
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: