Gyvenamosios aplinkos saugumas ir šiuolaikinės policijos sampratos problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenamosios aplinkos saugumas ir šiuolaikinės policijos sampratos problema
Alternative Title:
Security of living environment and definition of the modern policing
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 35 (27), p. 15-25
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos asmens saugumo sistemos transformacijos besiplėtojančioje visuomenėje ir šių pokyčių įtaka tradicinėms saugumą užtikrinančioms institucijų sistemoms, visų pirma policijai. Keliama ir tikrinama hipotezė, kad kintant visuomenės sanklodai ir jos pagrindu egzistuojantiems santykiams, socialinės diferenciacijos kontekste keičiasi ir oficialių teisėtvarkos institucijų ir jų teikiamų paslaugų poreikiai. Gautos išvados leidžia suponuoti tyrimą kitos hipotezės, pabrėžiančios, jog asmens ir visuomenės saugumo palaikymo funkcija yra nenutrūkstanti, tačiau jos turinys ir įgyvendinimo formos gali ir turi kisti, atsižvelgiant į visuomenės plėtros mastą. Laikantis aksiomos, kad asmens saugumo poreikiai ir juos tenkinanti policijos funkcija yra objektyvūs reiškiniai, mėginama modeliuoti šios funkcijos raidą integralioje visuomenėje, kurioje dominuoja tam tikros saugumo paslaugų įvairovės ir aukštos jų kokybės paklausa. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinė teisė; Asmens saugumas; Gyvenamosios aplinkos saugumas; Gyvenamosios aplinkos saugumas, šiuolaikinė policija; Policija; Policijos teisė; Savivaldybės; Teisinė paslauga; Viešoji tvarka; Žmogaus teisės ir laisvės; Administrative law; Human rights and freedoms; Legal aid; Municipalities; Personal safety; Police; Police law; Public order; Security of Living Environment, Modern Policing; Security of the living environment.

ENThe paper deals with the analysis of the personal safety system’ transformation in the quickly developed societal environment, which objectively causes reforms of the existing tradition-based institutional systems, obligated to maintain the public order. The hypothesis about the interdependence of the changes both the internal structure of the society, which define the safety needs of inhabitants and the needs of them for certain forms of the officially obligated institutions is checked. Stratification of the society into the groups, which are provided with the different financial abilities, is discussed in context of different needs for the public police. The paper include the following sentences: Lack of trust in law enforcement agencies, especially in police, is identified by various surveys. Research of this proposition in Lithuania shows the existence of the stereotypic criterions in the process of the environment security assessments. Then, described tends to reform the police organization in accordance to modern requirements could be wrong. Or, special measures for the changing of public opinion have to be implemented. The phenomenon of the police (or policing) has to be newly discussed and new philosophy of the policing has to be disseminated among the society. On the practical level the following recommendations are formulated: Responsibility for the condition of the public safety has to be divided in equal parts among the State and Society. State has to stipulate the establishments of the communities for the maintenance of safe environment. Government has to delegate part of the obligations to the self-governments. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35341
Updated:
2018-12-17 11:04:14
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: