Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese: disertacija
Alternative Title:
Concept of a person being prosecuted in the penal process of a legal state
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
283 lap
Notes:
Disertacija rengta 1997-2005 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Begriff der Person, die zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen wird, im rechtsstaatlichen Strafverfahren Vilnius : [Universität Vilnius], 2005 66 p
Summary / Abstract:

LT[…] Teisingas baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens sąvokos ir statuso teisinės valstybės baudžiamajame procese suvokimas bei nuoseklus jo atspindėjimas baudžiamojo proceso įstatyme eliminuotų Lietuvai vis dar aktualias neigiamas teisines situacijas, kuomet asmens „tapimas“ įtariamuoju ar kaltinamuoju paliekamas nevaržomai ir nekontroliuojamai baudžiamojo persekiojimo institucijų valiai, ko pasėkoje baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo vien tik dėl to, kad buvo pavėluotai pripažintas įtariamuoju ar kaltinamuoju, netenka realios galimybės įtakoti proceso eigą ir galutinį rezultatą. Darbe kompleksiškai išanalizuoti trys esminiai pasirinktos temos aspektai: 1.) baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens sąvoka, 2.) procesinis momentas, kada baudžiamajame procese atsiranda tokia procesinė figūra kaip baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo ir kada šis procesinis statusas prarandamas bei 3.) baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens procesinis statusas ir įrodymų draudimas kaip veiksmingiausia šio procesinio statuso užtikrinimo priemonė, o atlikto tyrimo pagrindu siekiama papildyti (patikslinti) Lietuvoje (galbūt net ir jai giminingose kontinentinės Europos teisinės tradicijos šalyse) vyraujančią baudžiamojo proceso teisės doktriną bei pasiūlyti įstatymų leidėjui pakoreguoti nacionalinį teisinį reguliavimą. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] The correct interpretation of the concept and status of a person being prosecuted in the penal process of a legal state and its consistent reflection in the penal process law would eliminate the negative legal situations, which are still quite common in Lithuania, when a person’s “becoming” a suspect or defendant is left for the unrestricted and uncontrolled will of prosecution authorities, resulting in the person who is being prosecuted loses any actual opportunity to influence the process or its final result only because they were recognised suspect or defendant belatedly. This paper contains an integrated analysis of three essential aspects of this subject: 1) the concept of a person being prosecuted, 2) the procedural moment when the penal process involves a procedural figure like the person being prosecuted and the time when the person loses such procedural status and 3) the procedural status of the person being prosecuted and securing evidence as the most effective means to guarantee such procedural status, and attempts are being made, on the basis of the research done, to supplement (correct) the penal process law doctrine that prevails in Lithuania (and probably in the akin countries of the continental European law tradition) and to suggest for the legislator to adjust national legal regulation. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6522
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 61
Export: