Viešai neskelbiama informacija (paslaptis) baudžiamajame procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešai neskelbiama informacija (paslaptis) baudžiamajame procese: disertacija
Alternative Title:
Not publicly available information (secret) in penal process
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
205 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje ir kitose valstybėse pastebima tendencija, kai neretai to paties turinio viešai neskelbiama informacija (paslaptis) yra įvardinama skirtingais terminais (pavadinimais), o tai ne tik sunkina nusikaltimų, kurie yra tiesiogiai susiję su paslaptimi, tyrimą, bet ir sukelia niekada nesibaigiančias bei jokio konkretaus rezultato neduodančias diskusijas, sąlygoja visos paslapčių sistemos, jei tokia kada nors buvo, griūtį. Nesutvarkyta paslapčių terminologija neigiamai atsiliepia teisės normų taikymui, gimdo teisinį nihilizmą, sukuria prielaidas ten, kur nėra pakankamai priežasčių saugoti paslaptis, jas išrasti arba sukurti. Tokia situacija sąlygojo poreikį išstudijuoti tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių teisės aktuose įtvirtintą paslapčių įvairovę, išryškinti bei paaiškinti dominuojančias tendencijas, susijusias su paslapčių teisine reglamentacija. Pateiktame darbe kompleksiškai nagrinėjama viešai neskelbiama informacija (paslaptis), kaip tam tikras socialinis teisinis reiškinys, išskiriami atskiroms paslapčių grupėms būdingi teisinio reguliavimo metodai, atskleidžiami atskiroms paslapčių grupėms būdingi (dominuojantys) požymiai, jų turinys. Darbe taip pat yra atskleidžiama atskirų paslapčių grupių reikšmė ir jų ryšys su baudžiamuoju procesu, informacijos, sudarančios vieną ar kitą paslaptį, panaudojimo ir apsaugos baudžiamajame procese teorinės bei praktinės problemos. Darbą sudaro įvadas, keturi skyriai, vienuolika skirsnių, tyrinėjimo rezultatų apibendrinimas –išvados ir pasiūlymai. [Iš leidinio]

ENThere is a tendency in Lithuania and other countries for the same contents of not publicly available information (secret) to be classified under different terms (titles), which both makes it harder to investigate crimes that are directly related with the secret and result in never-ending and fruitless discussions, leading to the collapse of the entire system of secrets, if there ever was one. Disorderly terminology of secrets also has negative effects on application of legal norms, creates legal nihilism, allows inventing or creating reasons to keep secrets where there are none. A situation like that resulted in a need to analyse the variety of secrets that is fixed in Lithuania and foreign legislation, to underline and explain the prevailing tendencies related to legal regulation of secrets. The article in question provides an integrated analysis of not publicly available information (secrets) as a certain social legal phenomenon, identifies methods of legal regulation applicable to different groups of secrets, reveals the characteristics and contents of various groups of secrets. The work also discloses the significance of different groups of secrets and their relation with the penal process, theoretical and practical issues in relation with application and protection information that constitutes a certain secret in penal process. The work consists of a preface, four chapters, eleven subchapters and a summary of the study – conclusions and suggestions.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10756
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 43
Export: