Baudžiamojo proceso teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamojo proceso teisė
Alternative Title:
Law of Criminal Procedure
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005.
Pages:
663 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Summary / Abstract:

LT[Tai] pirmas Baudžiamojo proceso teisės vadovėlis po Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo. [...] Tokie klausimai, kaip proceso teisingumas (sąžiningumas), procese taikomų priemonių proporcingumas, įvairios kitos žmogaus teisių apsaugos problemos, procesinių sprendimų tikslingumas, procesinių taisyklių, kurias taikant priimami alternatyvūs kriminalinės bausmės paskyrimui sprendimai, būtinumas ir kt., dar ne taip seniai baudžiamojo proceso mokslui ir baudžiamojo proceso teisei buvo nežinomi ar nelabai aktualūs. [...] Baudžiamojo proceso teisės vystymasis lemia ir vadovėlio apie baudžiamąjį procesą turinį: kalbama temomis, kurios sovietmečiu rašytuose kūriniuose apskritai nebuvo liečiamos. [...] Vadovėlio struktūra labai artima Baudžiamojo proceso kodekso struktūrai: aptariamos visos baudžiamojo proceso stadijos, visi pagrindiniai baudžiamojo proceso teisės institutai. [...] Išdėstyti ir svarbiausi baudžiamojo proceso teoriniai klausimai – pateikiamos reikšmingiausios teorinės sąvokos, klasifikacijos, normose tiesiogiai neišreikštos, bet baudžiamajam procesui neabejotinai reikšmingos nuostatos. Vadovėlio teiginiai iliustruojami teisinės praktikos pavyzdžiais. [...] Be konkrečių baudžiamųjų bylų pavyzdžių, vadovėlyje remtasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, nagrinėjamiems klausimams svarbiais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimais bei šio teismo pateiktomis konsultacijomis. [...] Vadovėlyje atsižvelgta į Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus ir papildymus, įsigaliojusius iki 2005 m. gegužės 1 d. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[It] is the first manual of criminal procedure law after the restoration of independence of the Republic of Lithuania. [...] Such issues as procedural fairness, proportionality of measures used in proceedings, various others issues of the protection of human rights, the expedience of procedural decisions, the necessity of procedural rules in the application whereof the decisions alternative to criminal punishments are passed, etc. not so long ago were not known or of no special relevance to the science of criminal procedure and the law of criminal procedure. [...] The development of criminal procedure also decides the contents of the manual on criminal procedure—focus is on the topics which have not been touched upon in general in the works written during the soviet times. [...] The structure of the manual is very close to the structure of the Code of Criminal Procedure: all stages of criminal procedure, all principal institutes of the law of criminal procedure are discussed. [...] There is also coverage of all most important theoretical issues of criminal procedure—key concepts of theory, classifications, provisions not expressly set forth in the rules, but relevant to criminal procedure. The postulates of the manual are illustrated by examples from legal practice. [...] In addition to the examples of specific criminal cases, the manual relied on the case-law of the European Court of Human Rights, the rulings of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania relevant to the issues in question, rulings of the Senate of the Supreme Court of Lithuania and consultations of this court. [...] The manual took into account the amendments and supplements to the Code of Criminal Procedure that came into force before 1 May 2005.

ISBN:
9955557680; 9789955300984
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36
Updated:
2013-04-28 15:12:41
Metrics:
Views: 425
Export: