Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa
Alternative Title:
Interview of suspects by pre-trial judge
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 57, p. 50-70
Keywords:
LT
Teisininkai / Legal profession.
Summary / Abstract:

LTBaudžiamojo proceso teisės doktrinoje greta įtariamojo procesinio statuso ypatingai svarbūs įtariamojo asmens parodymai. Viena iš parodymų gavimo rūšių yra ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa, kuri sietina su įtariamojo asmens prisipažinimu. Prisipažinimo konstatavimas ir fiksavimas pas ikiteisminio tyrimo teisėją yra asmens parodymų įrodomosios galios procesinio įtvirtinimo būdas. Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio valstybių teisės normomis, taikymo praktika Lietuvoje, mokslininkų paskelbtomis publikacijomis, analizuojama kokią įtaką ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamos įtariamojo apklausos rezultatams turi pasiruošimo atlikti apklausą ir apklausos eigos bei parodymų fiksavimo stadijose atliekami veiksmai. Tyrimo tikslai: 1) remiantis bendrais mokslinio pažinimo metodais - lyginamuoju, loginiu, statistiniu, sisteminiu, - išskirti įtariamojo apklausos, atliekamos ikiteisminio tyrimo teisėjo, pasiruošimo, eigos ir parodymų fiksavimo ypatumus, 2) pateikti autoriaus siūlomo naujojo baudžiamojo proceso instituto – ,,specialiojo liudytojo“ - procesinio statuso ir jo apklausos aspektus, 3) kompleksiškai apibendrinti surinktą norminę, mokslinę ir praktinę medžiagą bei pateikti tyrimo išvadas ir pasiūlymus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apklausa (teisėsauga); Ikiteisminio tyrimo teisėjai; Nepilnamečiai; Baudžiamasis procesas; Ikiteisminis tyrimas; Įtariamojo apklausa.

ENThe legal doctrine of criminal procedure pays significant attention at the evidence provided by the suspect, along with the suspect’s procedural status. One of the ways of obtaining evidence is a suspect’s interview carried out by a pre-trial judge. This interview is associated with the suspect’s plea. The statement and record of the plea with the pre-trial judge is a way of establishing proof of evidence during proceedings. On the basis of Lithuanian and foreign legal regulations, the practice of their implementation in Lithuania and scientific publications, the article analyses the impact of preparation, on the part of a pre-trial judge, for the interview, the process of it and the record of evidence. The purpose of the research is the following: 1) using general scientific methods (comparative, logical, statistical and systemic) identify special features of the suspect’s interview carried out by a pre-trial judge, including preparation for it, the process and record of evidence; 2) present a new criminal procedure institution, ‘special witness’, suggested by the author and describe the interview of the latter; 3) provide a concise summary of regulatory, scientific and practical material as well as present research findings and proposals.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6404
Updated:
2018-12-20 23:06:58
Metrics:
Views: 184    Downloads: 42
Export: