Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai : samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, vertinimas ir procesiniai padariniai: disertacija
Alternative Title:
Substantive Violations of the Law of Criminal Procedure: Concept, Interpretation and Procedural Outcomes
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
205 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Schwerwiegende Verstösse gegen das Strafvervahrensrecht: Konzeption, Bewertung und prozessuale Folgen Vilnius : [Mykolas Romeris Universität], 2006 29 p
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo objektas – esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų institutas, jo teisinė prigimtis, istorinė raida, paskirtis, vieta kitų institutų atžvilgiu ir atskirų esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų vertinimo ypatumai bei procesiniai padariniai. Disertacinis darbas pradėtas baudžiamojo proceso teisės pažeidimų teorinių pagrindų ir sampratos analize, kuri atlikta, remiantis baudžiamojo proceso teisės pažeidimo sudėties konstrukcija, atskirai aptariant baudžiamojo proceso teisės pažeidimo objektą ir kai kuriuos kitus objektyviuosius požymius bei subjektą ir kai kuriuos kitus subjektyviuosius požymius. Tyrimas tęstas analizuojant esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų teorinius pagrindus ir sampratą: esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų instituto istorinę raidą ir kai kuriuos teleologinius aspektus; atskirus šių pažeidimų požymus, kurie būtini konstatuojant tokius pažeidimus ir kurie leidžia juos išskirti iš kitų pažeidimų rato; aptartas ir tokių pažeidimų vaidmuo bei reikšmė. Tyrimo metu atlikta teismo nuosprendžių ir nutarčių konkrečiose bylose analizė apžvelgta trečiojoje ir ketvirtojoje darbo dalyse, kuriose aptartos teismų praktikoje dažniausiai nustatomų esminių baudžiamojo proceso teisės pažeidimų vertinimo problemos bei nurodyti galimi tokių pažeidimų teisiniai padariniai. Darbe išdėstomos pagrindinės tyrimo išvados ir iš to išplaukiantys pasiūlymai įstatymų leidėjui. [Iš leidinio]

ENThe object of study of the dissertation is the institute of substantive violations of the law of criminal procedure, its legal nature, historical development, purpose, position in respect of other institutes and the specifics of interpretation of individual violations of the law of criminal procedure, as well as procedural outcomes. The dissertation thesis starts from the analysis of the theory fundamentals and the concept of breaches of the law of criminal procedure, carried out relying on the structure of elements of a breach of criminal procedure, discussing the object and certain other objective characteristics of violations of criminal procedure, the subject and some subjective elements. The study is further developed analysing the theoretical framework and the concept of substantive breaches of the law of criminal procedure: the historical development of substantive breaches of the law of criminal procedure and some teleological aspects; individual elements of such breaches necessary to ascertain the fact of such a breach and enable to distinguish them from the range of other breaches; also explores the role and relevance of such violations. The analysis of court judgments and rulings in specific cases, carried out in the course of the study, is reviewed in Sections 3 and 4 of the thesis; they focus on the problems of ascertainment of substantive violations of criminal procedure, which are most often in the judicial practice, and identify potential legal outcomes of such violations. The study contains the main conclusions and resultant recommendations to the legislator.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6600
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 84
Export: