Kūno kultūros mokytojų profesinės nuostatos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros mokytojų profesinės nuostatos
Alternative Title:
Professional attitudes of physical education teachers
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kūno kultūros mokytojai; Kūno kultūros mokytojas; Pedagogų rengimas; Profesinės nuostatos; Physical education teachers; Professional attitude; Professional attitudes; Teacher education.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTModernizuojant kūno kultūros mokytojų rengimą, svarbu įvertini Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose vyraujančius konceptualius fizinio ugdymo aspektus. Šios problemos sprendimui iš dalies skirtas ir straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas - nustatyti kūno kultūros mokytojų profesines nuostatas ir pagrįsti jų teorines-metodologines prielaidas. 1998-1999 m. atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 263 kūno kultūros mokytojai. Gautų rezultatų analizė atskleidė nevienodą kūno kultūros mokytojų bendruomenės požiūrį į žmogaus kūno vaidmenį fiziniame ugdyme: įtakingas išlieka pozityvistinis požiūris į žmogaus kūną, tačiau tarp jaunesniosios kartos mokytojų vyrauja ir plinta žmogaus visybiškumo samprata. Dauguma kūno kultūros mokytojų yra atsisakę tradicinio požiūrio į sportą (kaip techninę problemą) ir jį vertina kaip istoriškai sąlygotą, visuomenės kuriamą ir nuolat kintantį socialinį-kultūrinį reiškinį. Kita vertus, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose aiškiai vyrauja biologinės krypties fizinio lavinimo koncepcija, kuri tampa fizinio ugdymo bei kūno kultūros mokytojų rengimo modernizavimą stabdančiu veiksniu. Lietuvos kūno kultūros mokytojų rengimo institucijose tikslinga plėtoti kritinę-socialinę kryptį, kurios laikantis fizinis ugdymas regimas kaip mokymo(si) dalykas, orientuotas į kūno kultūros plėtojimą už mokyklos ribų. Mokykloje reikėtų daugiau dėmesio skirti socialinių-kultūrinių fizinės veiklos aspektų pažinimui, ugdyti moksleivių gebėjimą atrasti veiklos motyvus ir vertybes, patiems rinktis bei kurti priimtiniausią sportavimo kontekstą.

ENWhen modernising the training of teachers of physical education, it is important to evaluate conceptual aspect of physical education prevailing in Lithuanian schools of general education. The research presented in this article is partially dedicated to the solution of this problem. The research is aimed at defining professional regulations of teachers of physical education and justifying their theoretical and methodological assumptions. A total of 263 teachers of physical education took part in a survey conducted in 1998–1999. The analysis of the obtained results revealed different physical education teachers’ attitudes towards the role of human body in physical education: the positive attitude towards human body remains prevailing; however, the concept of the integrity of man is popular among younger teachers. The majority of teachers of physical education have refused the conventional attitude towards sport (as technical issues) and see it as a historically determined, socially created and ever changing social and cultural phenomenon. On the other hand, the biological concept of physical education is clearly prevailing in Lithuanian schools of general education, and it becomes an obstacle on the path of further development of physical education and modernisations of training of teachers of physical education. It is necessary to develop a critical-social study direction in Lithuanian institutions training teachers of physical education. It would put physical education as a study programme focused on physical education beyond the school. The school should pay more attention to the perception of social and cultural aspect of physical activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19042
Updated:
2016-07-09 15:09:02
Metrics:
Views: 14
Export: