Žinių poreikis ir poveikis fizinei savimokai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių poreikis ir poveikis fizinei savimokai
Alternative Title:
Necessity and effect of knowledge to self-education
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 89, p. 145-150
Notes:
Reikšminiai žodžiai: žinios; Fizinių pratimų kompleksas; Savimoka; Knowledge; Individually chosen physical expertise complex; Self-education.
Keywords:
LT
Fizinių pratimų kompleksas; Savimoka; žinios.
EN
Individually chosen physical expertise complex; Knowledge; Self-education.
Summary / Abstract:

LTPasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, įvairiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, mažėja mokinių fizinis aktyvumas, daugėja sveikatos sutrikimų ir ligų. Labai prasmingi tampa kūno kultūros profilaktiniai uždaviniai - stiprinti mokinių sveikatą, juos ugdyti fiziškai ir doroviškai. Tam svarbu turėti žinių, kaip pasirinkti ugdymosi turinį ir išmanyti technologijas. Straipsnyje siekiama nustatyti kūno kultūros žinių poreikį ir poveikį vaikinų fizinės savimokos plėtotei. Keliama prielaida, kad X klasės vaikinas, atlikdamas asmeniškai susidarytą fizinių pratimų kompleksą, ugdysis teigiamą požiūrį į sportinę veiklą ir įtvirtins fizinės savimokos pagrindus. Ugdomajame pedagoginiame eksperimente dalyvavo 59 X klasių pagrindinės medicininės fizinio pajėgumo grupės vaikinai. Atsitiktiniu būdu kiekvienoje mokykloje buvo pasirinktos eksperimentinės ir kontrolinės klasės. Gautų duomenų analizė atskleidė, kad dauguma tiriamųjų nežinojo nė vieno tikslaus fizinės ypatybės pavadinimo ir negalėjo įvardyti savo silpniau išlavintų fizinių ypatybių. Nustatyta, kad kryptinga, nuosekliai sudaryta fizinių ypatybių lavinimo sistema, kuri remiasi natūraliu jaunuolio fiziniu aktyvumu, jo fizinėmis galimybėmis ir poreikiais, gerina jo požiūrį į savimoką per kūno kultūros pamokas, skatina daugiau gauti žinių iš kūno kultūros mokytojų ir todėl didina pasitenkinimą kūno kultūros pamokomis. Pasitvirtino darbinė prielaida, kad asmeniškai susidarytas fizinių pratimų kompleksas gerina požiūrį į sportavimą, o svarbiausia - įtvirtina fizinės savimokos pagrindus.

ENThis article is analysing the influence of individually chosen physical exercise complex to the 10th grade schoolboys' knowledge necessity. The object of this study - the content and method of physical education lessons. The research is mainly associated with the values and aspirations at the secondary school, as well as with holistic direction of modern physical education. The purpose of the research is to evaluate physical education knowledge effectiveness and necessity to the 10th grade schoolboys' self-education. Fifty-nine schoolboys who belong to the main medical physical ability group and attend one of Vilnius gymnasium and one of Vilnius secondary school took part in the educational experiment. Schoolboys were chosen casually and distributed into experimental and control classes. Independent variable - new method of improving physical features was designed in order to increase individually chosen physical exercise complex. This method improved physical education knowledge, established self-education, since the process was focussed to educate personality applying the method of collaboration. Physical education and social abilities were developed in order to educate personal responsibility and positive interdependence. The experimental program was applied to group E1 (3 classes). E1 group, differently from E2 group, could chose physical exercises from the list and also formulate their own physical exercises. Besides, for group E1 it was recommended to do physical exercises in pupils' free time at least once a week. Group E2 (control group - 4 classes) had the same physical education lessons as earlier.Physical education lessons of group E2 consisted of traditional method of improving physical features and sport games. Research methods used are the following: analysis of literature, questionnaire and statistical analysis. The survey shows the attitude of the 10th grade schoolboys towards physical features, practicing technologies, the content of physical education lessons as well as independent work out during the lessons. Results of the questionnaire show us that educational experiment had positive influence on forming 10th grade pupils' attitude and opinion about physical features practicing technologies, the content of physical education lessons, independent work out during the lessons and the benefits of physical exercises. The hypothesis that the 10th grade schoolboys working out with individual performance physical exercise complex will improve selected physical features, develop positive opinion about sport, healthy life style and strengthen deliberate independent work out is confirmed. However, it is essential to indicate that a part of investigated schoolboys' knowledge was poor. That is why physical education teachers can use the General Physical Education Programme and Education Standards (2003) in order to efficiently educate their schoolboys, and, on their hand, pupils can more deliberately, more qualitatively get awareness about physical education and use the gained information meaningfully. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17606
Updated:
2018-12-17 12:16:46
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: