Aerobikos ir krepšinio panaudojimas mergaičių fiziniam ugdymui per kūno kultūros pamokas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aerobikos ir krepšinio panaudojimas mergaičių fiziniam ugdymui per kūno kultūros pamokas: disertacija
Alternative Title:
Use of aerobics and basketball in physical culture training classes for girls
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
212 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTRengiant švietimo plėtotės XXI amžiuje viziją, reikšmingi yra nauji mokomieji dalykai. Tačiau tradicijos keičiamos pamažu. Pokyčiai būna sudėtingi. Svarbiausias sistemos kaitos šaltinis – asmenybės kaita. Dabartinė bendrojo lavinimo mokyklos reforma skatina moksleivių fizinio ugdymo kaitą. Ieškoti naujų fizinio ugdymo technologijų verčia tai, kad daugeliui vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių susiformuoja pasyvaus mokymosi stereotipas, mažėja jų fizinis aktyvumas, ko rezultatas – prastesnė moksleivių sveikata. Dėl hipokinezės daugiausia nemalonumų patiria mergaitės, ypač paauglės. Lietuvoje tarp paauglių populiariausias krepšinis, o mergaičių prigimčiai artimas muzikos ritmo pojūtis, elegancija ir estetika. Todėl šio disertacinio tyrimo tikslas – ištirti sudarytos aerobikos ir krepšinio taikymo per dalykines lengvosios atletikos, krepšinio, gimnastikos ir tinklinio pamokas programos priimtinumą paauglėms, poveikį 7-ų ir 8-ų klasių mergaičių fiziniam parengtumui, ypač koordinaciniams gebėjimams, požiūrio į kūno kultūrą kaitai. Tyrimo rezultatai papildo edukologijos mokslą naujais duomenimis apie 12-14 metų mergaičių paauglių fizinio ugdymo(si) ypatumus kūno kultūros pamokose. Įrodytas skirtingas fizinių ypatybių lavinimo programų teigiamas poveikis mergaičių fiziniam parengtumui, požiūrio į kūno kultūrą kaitai. Pirmą kartą Lietuvoje tirtos ir pagrįstos bendrojo lavinimo mokyklų 7-ų ir 8-ų klasių mergaičių fizinių ypatybių lavinimo aerobikos ir krepšinio pratimais programos, apimančios metinį kūno kultūros pamokų ciklą.

ENNew learning disciplines are important for elaborating a vision of education development in the 21st century. Traditions are changed step by step. The changes sometimes are difficult. The main source of the system change is a change in personality. The modern reform of general education school urges changes in children’s physical training. The search for new physical training technologies comes from the fact that many secondary school pupils have formed passive learning stereotype, their physical activity reduces, which results in diminished schoolchildren’s health. Hypokinesia is mostly suffered by girls, especially teenagers. In Lithuania basketball is most popular among teenagers whereas feeling of music rhythm, elegance and aesthetics in aerobics are inherent to girls. This is why the objective of this thesis is to study impact of program combining aerobics and basketball in physical training classes to health status of girls of the 7th and 8th grades, especially with respect to coordination skills in the context of reforming physical culture training. Results of the research add new data to educology science about features of physical training of 12-14-year-old girls in physical culture training classes. Different positive impacts on girls’ physical status were proved during the research. For the first time in Lithuania physical training programs of an academic year’s cycle based on aerobics and basketball for girls of the 7th and 8th grades were studied and analyzed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10465
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 18
Export: