Mokinių požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą kūno kultūros pamokose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą kūno kultūros pamokose
Alternative Title:
Progress and achievements in physical education lessons from students' viewpoint
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2011, t. 22, Nr. 4, p. 466-475
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos didžiųjų miestų vyresniųjų klasių mokinių požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą kūno kultūros pamokose. Aptariamas mokinių požiūris į vertinimo objektus, mokinių ir kūno kultūros mokytojo vertinimo socialiniai ypatumai, vertinimo įtaka mokinių fiziniam aktyvumui per kūno kultūros pamokas ir po jų. Tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma vyresniųjų klasių mokinių per kūno kultūros pamokas norėtų būti vertinami pažymiu, kur pagrindinis kriterijus būtų pastangos. Mokinių nuomone, savęs ir kūno kultūros mokytojo vertinimas sutampa ir neturi įtakos jų tarpusavio santykiams. Vertinimas kūno kultūros pamokose neturi didelės įtakos mokinių fiziniam aktyvumui – ši įtaka pasireiškia tik per kūno kultūros pamokas, o tai neatitinka fizinio aktyvumo rekomendacijų. Kūno kultūros mokytojams iškyla didžiulis iššūkis – kokiomis kitomis priemonėmis skatinti mokinių fizinį aktyvumą už mokyklos ribų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokiniai; Kūno kultūra; Vertinimas; Students; Physical education; Assessment.

ENAuthors focus on the evaluation of progress and achievements in physical education (PE) lessons by high school students of Lithuania’s biggest cities. The students’ attitude towards assessment objects, the social aspects of student’s and PE teacher’s assessment, the influence of the assessment on students’ physical activity during and after PE lessons are discussed. The results of the study indicate that most of the high school students prefer the grades to be used in PE lessons, an effort being the main criterion of the assessment. From the students’ viewpoint, self-assessment and PE teacher’s evaluation are in consistency and do not affect their relationships. The evaluation during PE lessons has no significant effect on students’ physical activity: the assessment influences students’ physical activity levels only during PE lessons, which does not correspond to the physical activity guidelines. The PE teachers are challenged to find other means of motivating students to be physically active outside the school. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36998
Updated:
2018-12-17 13:11:36
Metrics:
Views: 69    Downloads: 13
Export: