Mokinių fizinio aktyvumo didinimo galimybės sveikatos požiūriu: kūno kultūros mokytojų nuomonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių fizinio aktyvumo didinimo galimybės sveikatos požiūriu: kūno kultūros mokytojų nuomonė
Alternative Title:
Possibilities to enhance schoolchildren’s health through physical activity: attitude of teachers of physical education
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 1 (66), p. 49-66
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Kretinga; Mažeikiai; Šilalė; Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami kūno kultūros mokytojų pagrindinėje mokykloje taikomi sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo (FA) didinimo būdai. Tyrime dalyvavo 136 kūno kultūros mokytojai, dirbantys bendrojo ugdymo mokyklose, penkiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose (Klaipėdos, Kauno, Kretingos, Šilalės, Mažeikių), tyrimui atrinkti patogiosios atrankos būdu. Straipsnyje pateikiami atlikto kiekybinio tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Nustatyta, kad, mokytojų nuomone, būtina suteikti mokiniams žinių apie fizinio aktyvumo įtaką sveikatai, darbo ir poilsio režimą, skatinti grūdintis, specialiosios grupės mokiniams organizuoti atskiras kūno kultūros pamokas (atsižvelgiant į susirgimą). Svarbu didinti kūno kultūros pamokų patrauklumą, siekiant kad mokiniai patirtų judėjimo malonumą, ugdyti vaikų motyvaciją sportuoti. Paaiškėjo mokytojų nuomonė, kad berniukų ir mergaičių svarbiausi jiems sportavimo motyvai nėra adekvatūs, todėl ugdyti FA visiškai nereiškia, kad reikia taikyti jiems tokius pat metodus ir priemones. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinys; Sveikata; Fizinis aktyvumas; Mokytojas; Motyvacija; Schoolchildren; Health; Physical activity; Teacher; Motivation.

ENThe aim of the research is to explore the application of health promoting PA education methods applied by teachers of physical education in basic school. The survey included 136 teachers of physical education working in comprehensive schools of five Lithuanian cities and districts (Klaipėda, Kaunas, Kretinga, Šilalė, and Mažeikiai) selected by the convenience sampling method. Teacher survey was conducted in November – December 2012 by the academic staff of the Department of Physical Education of Klaipeda University. The article deals with some aspects of health promotion of non-exercising schoolchildren by physical activity in the context of the contemporary society. The outcomes of the conducted qualitative research and their interpretation are presented. The views of teachers of physical education on the physical activity promotion methods are analyzed, as well as their insights into the issue of physical activity promotion methods at school and major motives of schoolchildren’s exercising. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v66i1.778
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62253
Updated:
2019-02-17 23:31:11
Metrics:
Views: 140    Downloads: 13
Export: