Susiliejantis ugdymas aplinkos, stimuliuojančios kritinį mąstymą, požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Susiliejantis ugdymas aplinkos, stimuliuojančios kritinį mąstymą, požiūriu
Alternative Title:
Confluent education from the point of the view of the stimulating critical thinking environment
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kritinis mąstymas; Stimuliuojanti aplinka; Susiliejantis ugdymas; Confluent education; Critical thinking; Stimulating environment; The confluent education; The critical thinking; The stimulated environment.
Keywords:
LT
Stimuliuojanti aplinka; Susiliejantis ugdymas.
EN
Confluent education; Critical thinking; stimulated environment; Stimulating environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje susiliejantis ugdymas nagrinėjamas aplinkos, stimuliuojančios kritinį mąstymą, požiūriu. Remiantis mokslinės literatūros analize, analizuojamos susiliejančio ugdymo pasirinkimo priežastys, taip pat pateikiama susiliejančio ugdymo taikymo didaktiniame procese tyrimo rezultatų analizė. Anketinė apklausa ir ugdomasis eksperimentas atliktas 1999 m. vienoje Kauno bendrojo lavinimo mokyklų. Išskirtos tokios susiliejančio ugdymo aplinkos, skatinančios kritinį mąstymą, priežastys: įgyvendinimo pagrindas (holistiškumas, t. y., jausminių ir intelektinių struktūrų vientisumas), bendros idėjos (kritinis mąstymas yra susijęs su kitomis idėjomis, kurias galima ugdyti susiliejančio ugdymo dėka), įgyvendinimo sąlyga (kritinis mąstymas ugdomas mokymo priemonių, būdų, metodų, organizacinių formų dėka, kurias akcentuoja ir susiliejantis ugdymas). Susiliejantis ugdymas skatina kritinį mąstymą, sukurdamas intrapersonalinę aplinką (atsižvelgiant į mokinio jausminių ir intelektinių struktūrų vientisumą) ir interpersonalinę aplinką (parenkant mokymosi metodus). Gautų tyrimo rezultatų analizė rodo, kad tirtoje vidurinėje mokykloje egzistuoja palankios sąlygos teigiamai intrapersonalinei ir interpersonalinei aplinkai sukurti (mokyklos tikslas, respondentų požiūris į mokyklą, mokymo procesą, taip pat teigiami mokymosi pokyčiai eksperimentinėje klasėje), tačiau reikėtų tobulinti santykius tarp mokytojų ir mokinių, gerinti mokinių vertinimo sistemą, sudaryti sąlygas mokiniui išgyventi mokymo(si) proceso džiugias akimirkas, suteikti pasisekimo džiaugsmą.

ENIn this article such problem is analysed: does the confluent education guarantee the environment, which stimulate critical thinking in the process of teaching at secondary schools. On this purpose the reasons of choosing confluent education are given. The analysis of the questionnaires and the data of the educational experiment are presented. [From the publication]

Related Publications:
Mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymosi dalyką ugdymas, didinant jo prasmingumą / Vincentas Blauzdys, Lina Bagdonienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Sporto ir sveikatos fakultetas. Kūno kultūros teorijos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 243 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32466
Updated:
2017-03-23 15:15:13
Metrics:
Views: 27
Export: