Neformaliojo fizinio ugdymo poveikis jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių kaitai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo fizinio ugdymo poveikis jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių kaitai
Alternative Title:
Non-formal physical education influence on development of young adolescents‘ innate physical powers
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 1 (67), p. 51-58
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvoji paauglystė; Neformalusis fizinis ugdymas mokykloje; Prigimtinės fizinės galios; Early adolescence; Innate physical powers; Non-formal physical education.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – parinkti jaunųjų paauglių neformaliojo fizinio ugdymo turinį, kuris būtų orientuotas į prigimtinių fizinių galių ugdymą, ir empiriškai patikrinti jo efektyvumą. Pedagoginiam eksperimentui atlikti kriterinės atrankos būdu buvo pasirinktos keturios Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Dviejų mokyklų mokiniai buvo priskirti eksperimentinei, kitų dviejų – kontrolinei grupei. Neformaliajame fiziniame ugdyme dvejus metus nuolat dalyvavo 29 eksperimentinės grupės ir 22 kontrolinės grupės jaunieji paaugliai. Pedagoginio eksperimento pradžioje (2007-10, 11), viduryje (2008-05) ir pabaigoje (2009-05) buvo matuojamas fizinis išsivystymas, testuojamas fizinis pajėgumas, atliekama Vaiko sveikatos pažymėjimų (forma Nr. 027-1/a) analizė. Duomenys analizuoti naudojant „SPSS Statistics“ (17) programą. Buvo apskaičiuoti procentiniai dažniai, vidurkių skirtumai (MD), standartiniai nuokrypiai (SD). Taikyti Stjudento t ir Mano-Vitnio-Vilkoksono U kriterijai, apskaičiuotas dydžio efektas „r“.Pedagoginio eksperimento pabaigoje (III tyrimas), palyginus eksperimentinės ir kontrolinės grupių rezultatus, nustatyta, kad eksperimentinės grupės sergamumo per vienus mokslo metus (2008-2009 m. m.) ir mergaičių trijų fizinio pajėgumo testų („Sėstis ir siekti“, „Sėstis ir gultis“, „1610 m bėgimas/ėjimas“), o berniukų – keturių („Sėstis ir siekti“, „Sėstis ir gultis“, „Kybojimas sulenktomis rankomis“, „1610 m bėgimas/ėjimas“) rodikliai buvo statistiškai reikšmingai geresni nei kontrolinės grupės jaunųjų paauglių (p <0,05). Tyrimu nustatyta, kad ugdymo turinys turėjo įtakos eksperimentinės grupės mokinių gyvybinės plaučių talpos teigiamiems pokyčiams ir kūno masės indekso normalizavimui. Jaunųjų paauglių prigimtinių fizinių galių ugdymas, kai įgyvendinamas neformaliojo ugdymo turinys, sujungiantis ir integraliai plėtojantis žinias, gebėjimus, nuostatas, ir taikomi vaiką aktyvinantys mokymo metodai ir formos, daro teigiamą įtaką jų fizinei sveikatai, fiziniam išsivystymui ir fiziniam pajėgumui. [Iš leidinio]

ENAim of the study was to develop young adolescents‘ non-formal physical education content that would be targeted at training of innate physical powers and empirically test its effectiveness. Using criteria selection method, four Klaipėda city comprehensive schools were selected to participate in the pedagogical experiment. Schoolchildren of two schools were assigned to experimental group and schoolchildren of two other schools were assigned to control group. 29 young adolescents from experimental and 22 young adolescents from control group had participated in non-formal physical activity permanently for two years. At the beginning (2007-10,11) in the middle (2008-05) and at the end (2009-05) physical development level measuring and physical capacity testing were carried out, health indices were analyzed with the method of data analysis. Percentage frequencies, the mean difference (MD), the standard deviation (SD) and effect size "r" were calculated. Student’s t test, Wilcoxon test and Mann–Whitney U test were applied.At the end of pedagogical experiment (research III), after comparing results of experimental and control groups, it was established, that morbidity in one school year (2008-2009) and girls’ indices of three tests ("Sit and reach", "Sit ups", "1 mile walk/ run"), and boys’ indices of four tests ("Sit and reach", "Sit ups", "Flexed-arm hang", "1 mile walk/ run"), were statistically significantly (p<0.05) higher than children from group C1 . It was established that education content had positively influenced changes in vital lung capacity and normalization of body mass index of schoolchildren from experimental group. Education content as being implemented, while uniting and integrally developing knowledge, abilities, attitudes and applying child activating training methods and forms, positively influences young adolescents’ physical health, physical development, and physical capacity. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40935
Updated:
2022-11-07 15:44:18
Metrics:
Views: 17
Export: