Sportinė veikla kaip paauglio santykio su savimi formavimosi sąlyga : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sportinė veikla kaip paauglio santykio su savimi formavimosi sąlyga: disertacija
Alternative Title:
Sports activities as condition for formation a teenager’s relation to self
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTSportinės veiklos sėkmė, kaip ir sportininko saviraidos procesas, priklauso nuo įvairių veiksnių – tiek išorinių (socialinių-kultūrinių), tiek vidinių (poreikių, vertybių, veiklos motyvų ir kt.). Hipotezės: 1. Sportinė veikla yra svarbus paauglio santykio su savimi raidos veiksnys. 2. Sėkmės motyvacija kaip paauglio santykio su savimi formavimosi veiksnys priklauso nuo sportinės veiklos pobūdžio. 3. Sėkmės motyvacija gali būti skatinama trenerio taikomomis pedagoginio poveikio priemonėmis. IŠVADOS: 1. 13–14 metų paauglių dalyvavimas sportinėje veikloje nėra išskirtiniai jų požiūrio į save raidos veiksniai, todėl ugdymo procese būtina orientuotis į papildomas sąlygas, kuriomis realizuojama paauglio sportinė veikla. 2. Sportinė veikla skatina teigiamą požiūrį į save, jei patenkinamos šios sąlygos: a) ryškūs grupiniai sportinės veiklos rezultatai; b) aukštas socialinis sporto šakos statusas; c) treneris derina pedagoginį reiklumą su teigiama pedagoginių santykių atmosfera; e) treniruotėje sporto pedagogas derina sportinio meistriškumo ir sportinio rezultato motyvacinį klimatą. 3. Išryškėjo nuo sporto šakos ir lyties priklausomi orientacijos į sėkmę ir veiklą bei kontrolės lokuso skirtumai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENSuccess of sports activities, just as an athlete’s self-development process, depends on various factors – external (socio-cultural) and internal (needs, values, motives, etc.). Hypotheses: 1. Sports activity is an important factor of evolution of a teenager’s relation to self. 2. Motivation of success as a factor of formation of a teenager’s relation to self depends on the type of sports activity. 3. Motivation of success may be promoted by means of pedagogical influence applied by coach. CONCLUSIONS: 1. Participation of 13–14-year-old teenagers in sports activities are not exceptional factors of evolution of their attitudes towards themselves, therefore, the educational process should be focused on additional conditions. 2. Sports activity promotes a teenager’s positive attitude towards himself, taken that the following conditions are satisfied: a) marked group results of a sports activity; b) high social status of the sport; c) the coach’s coordination of pedagogical insistence and positive atmosphere of pedagogical relations; e) The coach’s coordination of athletic excellence and motivational climate of athletic achievement during exercise. 3. Differences of orientation towards success and activities and control emerged, depending on sports and gender.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10263
Updated:
2022-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 34
Export: