Mokytojo ir moksleivio bendravimo bei bendradarbiavimo svarba ugdant kritinį mąstymą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo ir moksleivio bendravimo bei bendradarbiavimo svarba ugdant kritinį mąstymą
Alternative Title:
Importance of critical thinking for education communication and со-operation between the teacher and pupil
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Bendravimas; Komunikacija; Kritinis mąstymas; Mokinys; Mokyklinis nerimastingumas; Mokytojas; Tarpusavio santykiai; Co-operation; Communication. cooperation; Communikation; Critical thinking; Interpersonal relationships; Pupil; School anxiety; Teacher.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Bendravimas; Komunikacija; Kritinis mąstymas; Mokiniai / School students; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Psichikos sveikata / Mental health; Tarpusavio santykiai.
EN
Communication. cooperation; Communikation; Co-operation; Critical thinking; Interpersonal relationships; Pupil; School anxiety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos mokinių kritinio mąstymo ugdymo ir mokyklinio nerimastingumo mažinimo galimybės, skatinant mokytojo ir moksleivio bendravimą ir bendradarbiavimą. Siekiant išsiaiškinti 3-4 klasių moksleivių mokyklinio nerimastingumo lygį ir jo mažinimo galimybes taikant kritinio mąstymo mokymo(si) metodiką, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 446 Vilniaus miesto mokyklų 3-4 klasių moksleiviai (iš jų 247 mergaitės ir 199 berniukai). Atlikus konstatuojamąjį tyrimą, sudaryta formuojamojo eksperimento programa, kaip mokykloje ir namuose kurti jaukią aplinką, ugdyti protinį darbingumą. Tyrime naudota vaikų mokyklinio nerimastingumo skalė, nebaigtų sakinių metodas, dienoraščio rašymas, anketinė apklausa. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad mokiniai nerimauja dėl kontrolinių darbų, berniukams labiau būdinga žema savivertė, o mergaitėms būdingesni somatiniai nerimastingumo požymiai. Mokyklinis nerimastingumas susijęs ne tik su emocine mokyklos atmosfera, bet ir su šeima, jos sudėtimi, vaikui keliamais šeimos narių reikalavimais. Po metų eksperimentinės grupės moksleivių mokyklinis nerimastingumas sumažėjo. Remiantis duomenų analize, išskiriami svarbiausi moksleivių mokyklinio nerimastingumo veiksniai. Pabrėžiama, kad mokyklinį nerimastingumą ir protinį darbingumą dažniausiai lemia ugdymo turinio perteikimo metodikos specifika, mokytojų ir mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo pobūdis. Pateikiamos rekomendacijos būsimųjų mokytojų rengimo programoms.

ENThe research was carried using the following methods: individual anxiety of pupils at school was estimated applying the S. Sarason method modified by S. Field and J. Levis "The Scale of School Anxiety." In order to reveal the opinion of pupils about the peculiarities of intercourse the method of interrogation was applied. The method of incomplete sentences and an interview were also employed to determine the problems and experiences of pupils. There are 4 factors determining school anxiety of pupils: anxiety about the tests, increased anxiety about the school, low self-esteem and the somatic signs indicating anxiety. The results of the research and the analysis show that pupils' school anxiety is high. There is a connection between the anxiety about the tests and an increased anxiety about the school (C=0.57; p<0.0001); between the anxiety about the tests and low self-esteem (C=0.51; p<0.05). The strongest connections are between the anxiety about the tests and the somatic indicators of anxiety (C=0.76; p<0.0001). While organising the teaching and learning process use the scheme of critical thinking: Stimulation - meaning perception - reflection, which makes the conditions for disclosing his Personality and developing his potential abilities and also stimulates tolerance of learners towards one another. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19058
Updated:
2016-07-09 15:30:41
Metrics:
Views: 41
Export: