Mokytojų pilietinė pozicija ir dalykinė kompetencija ugdant vaikų sveikatą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų pilietinė pozicija ir dalykinė kompetencija ugdant vaikų sveikatą
Alternative Title:
Teachers’ civic position and subject competency in developing children's health
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 169-180
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Didaktinė kompetencija; Fizinis aktyvumas; Sveikatos ugdymas; Didactic competence; Health education; Physical activity; The didactic competence.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas mokytojo vaidmuo įgyvendinant integruoto pilietinio ugdymo programą, brandinant mokinių nuostatas perimti tautos sveiką gyvenseną, siekiant suvokti savo sveikatos stiprinimo socialinį vertingumą ir reikšmingumą. Daugelis tyrėjų konstatuoja vis blogėjančią moksleivių sveikatą, mažėjantį fizinį aktyvumą. Tyrimu kelti probleminiai klausimai: koks yra pradinių klasių mokytojo sveikatos ugdymo didaktinės kompetencijos lygis? Ar fizinis aktyvumas, susijęs su sveikata, ugdomas pradinėje mokykloje? Tyrimu siekta ištirti ir išanalizuoti pradinių klasių mokytojų sveikos gyvensenos žinias ir jų sklaidą ugdymo procese. Tyrimas atskleidė, kad mokinių ugdymą sveikai gyventi daugiausia lemia ugdymo kontekstas: mokytojai suvokia mokinių sveikatos gerinimo socialinį vertingumą ir reikšmingumą, tačiau stokoja didaktinės kompetencijos žinių ir gebėjimų ugdyti mokinių sveikos gyvensenos vertybines nuostatas. Be to, pastebėta, kad mokytojai nepakankamai taiko aktyvaus mokymosi metodus. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the role of a teacher implementing an integrated civil education programme, maturing student‘s habits to take over a healthy lifestyle of a nation in order to understand social value and significance of one’s own health improvement. Most of researches declare constantly deteriorating health and declining physical activity of school students. The problem of scientific research is defined with the following questions: What is the level of primary school teacher’s subject competency in health education? Is physical activity related to health encouraged at primary school? Research aim to research and analyse primary school teacher‘s knowledge of healthy lifestyle and its spread in educational reality. The research revealed that development of school student‘s healthy lifestyle is mainly determined by educational background, i.e. teachers understand the social value and significance of school student‘s health improvement however, they lack didactic competence knowledge and skills to develop healthy lifestyle values in schools students. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30459
Updated:
2018-12-17 13:01:20
Metrics:
Views: 34    Downloads: 13
Export: