Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną
Alternative Title:
Attitude of pupils towards physical education and healthy life style
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2009, Nr. 4, p. 44-50
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fizinis aktyvumas; Mokinių požiūris; Sveika gyvensena; Healthy life style; Physical activity; Pupils' attitude.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTViena iš Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų – Kūno kultūros bendroji programa – rekomenduoja mokiniams analizuoti sveikatos stiprinimo ir tausojimo būdus, tenkinti fizinio aktyvumo, judėjimo džiaugsmo poreikius, didinti atsakomybę už savo sveikatą ir fizinio ugdymosi kokybę. Reikia žinoti ir analizuoti organizme vykstančius fiziologinius procesus (širdies darbą, kraujotaką, nuovargį, atsigavimą), domėtis ir pasirinkti netradicines fizinio aktyvumo formas. Šiuo tikslu skatinama mokytis kurti, mąstyti ir įgyvendinti. Tai ypač svarbu mokiniui, todėl ir yra tyrinėtina. Straipsnyje nagrinėjamas mokinių požiūris į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. Jis aptariamas remiantis Kūno kultūros bendrąja programa (2008). Šio tyrimo objektas yra mokinių fizinio ugdymo turinio ir metodikos dalis, o svarbiausia jis yra siejamas su mokyklos veiklą grindžiančiomis vertybėmis ir siekiais, šiuolaikine fizinio ugdymo(si) holistine kryptimi. Tyrimo tikslas – ištirti 10 klasės vaikinų požiūrio į fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną įtaką jų fizinio ugdymo(si) supratimo gerėjimui. Ugdomasis pedagoginis eksperimentas buvo atliekamas nuo 2006 m. sausio 9 d. iki gegužės 22 d. vienoje Vilniaus gimnazijoje ir Vilniaus bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje.Jame dalyvavo 10 klasių pagrindinės medicininės fizinio pajėgumo grupės 59 vaikinai. Atsitiktiniu būdu kiekvienoje mokykloje buvo pasirinktos eksperimentinės ir kontrolinės klasės. Anketinės apklausos rezultatai rodo, kad ugdomojo eksperimento metu eksperimentinės EI grupės vaikinų, lankančių organizuotas sporto pratybas mokykloje, sporto mokykloje, sporto klube ir pan., skaičius padidėjo nuo 54,2 % iki 66,7 %,o kontrolinės E2 grupės tiriamųjų šis skaičius nepakito ir sudarė 57,1 %. Nemaža dalis EI grupės (48,8 % pirmojo ir 33,3 % antrojo tyrimo metu) ir E2 grupės (42,9 % pirmojo ir antrojo tyrimo metu) vaikinų organizuotų sporto pratybų nelankė visai. Paaiškėjo, kad 10 klasės vaikinai domisi sveika gyvensena, ir eksperimento pradžioje abiejų grupių tiriamiesiems tai buvo pagrindinis sveikatos šaltinis. Per eksperimentinį laikotarpį net labai (p <0,05) padaugėjo EI grupės tiriamųjų, kuriems sveikatinimo žinios tapo saviraiškos forma. Žinoma, kad daugelis vaikinų labiausiai nori būti fiziškai stiprūs, atletiškai atrodyti, tai patvirtina ir mūsų gauti rezultatai. Vaikinai mano, kad jų mokymosi rezultatai pagerės, jeigu jie bus fiziškai aktyvesni, dės daugiau pastaugti, kaups žinias, sportuos namuose, lankys sporto pratybas. Kelta hipotezė, kad mokinių, įgijusių daugiau ir kokybiškesnių žinių apie fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, fizinio ugdymo(si) supratimas gerės veiksmingiau, pasitvirtino. [Iš leidinio]

ENPhysical education programme (2008) recommends to analyze pupils' health strengthening and its protection ways, to satisfy physical activity and movement pleasure demands, to increase the responsibility of personality health and the quality of physical education. It is important to know how to analyze physiological processes in human's body (heart rate, blood system, fatigue, recovery) and to have interest and possibility to choose untraditional physical activity forms. It is important to learn, create, think and act, and that is why this issue should be investigated. In this article the attitude of pupils towards physical activity and healthy life style is being analyzed, basing on General Physical education programme (2008). The object of this study is the content and method of physical education lessons. The research is mainly associated with values and aspirations at secondary school, as well as with holistic direction of modern physical education. The purpose of the research is to evaluate pupils' attitude towards physical education that is complexly influencing on meaningfulness of their physical education. Fifty-nine schoolboys who belong to the main medical physical ability group and attend one of Vilnius gymnasium and one of Vilnius secondary schools took part in the educational experiment.Experimental and control classes were chosen randomly in every participating school. Questionnaire results show us that during the period of educational experiment, number of E1 group' schoolboys attending organized sports activities had enlarged from 54,2 % to 66,7 %, while E2 group quantity did not change, and it was 57,1 %. Unfortunately, quite a high amount of the boys of E1 group (48,8 % of the first investigation and 33,3 % of the second investigation) and of the E1 group (42,9 % both investigations) did not attend any sport activities. Schoolboys are interested in healthy life style. It emerged that at the beginning of the educational experiment healthy life style was their basic health source. Through the whole educational experimental period there was statistically significant (p<0,05) increase of E1 group's schoolboys opinion that knowledge about healthy life style for them became as self-expression form. Naturally, the majority of the schoolboys want to be strong and athletic. Schoolboys think that their learning results would become better if they would be more physically active, and if they would put more efforts, work-out at home and attend organized sports activities. The hypothesis that the 10th grade schoolboys getting more and qualitative knowledge about physical activity and healthy life style will become healthier, more active and will develop their (PE) meaningfulness is confirmed. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22001
Updated:
2022-11-07 15:43:40
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: