Moterų asmenybės saviugda aerobikos edukacine sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų asmenybės saviugda aerobikos edukacine sistema: disertacija
Alternative Title:
Women Personal Self-Development Through Aerobics Education System
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
188 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.). - Lietuvos kūno kultūros institutas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Graikija (Greece); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Personality self-education of woman by means of aerobics educational system Kaunas : Technologija, 1998 29 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTAsmenybės saviugda- tai saviauklos ir savišvietos harmonija, kryptingas tobulėjimas, kurio metu žmogus pats nusistato tobulėjimo kryptį, išsikelia tikslus, pasirenka priimtinus saviugdos bei ugdymo būdus ir, aktyviai siekdamas užsibrėžto tikslo, tobulina savo asmenybę. Asmenybės saviugda per sportą jau buvo naudojama senovės graikų laikais: pabrėžta fizinių pratimų reikšmė, siekiant kūno ir dvasios darnos, savęs pažinimo ir savęs tobulinimo. Tačiau ši veikla daugiausiai buvo skiriama vyrams, o moterų fizinis aktyvumas tiek senovės Graikijos, tiek mūsų laikais buvo kur kas mažesnis nei vyrų, todėl moterys pradeda ieškoti įvairesnių sporto šakų. Viena iš šiuolaikinių ir moterims priimtinų, plataus poveikio spektrą turinčių fizinio aktyvumo formų yra aerobika. Siekiant realizuoti moterų asmenybė saviugdos galimybes fizinio ugdymo priemonėmis ir atliekamas tyrimas, padedantis įvertinti, ar aerobika yra dar viena ir pakankama efektyvi moterų saviugdos galimybė. Darbo tikslas- teoriškai pagrįsti ir eksperimentu patvirtinti moterų saviugdos galimybes aerobikos edukacine sistema. Tyrimo pabaigoje pateikiamos išvados, kurių esminė - asmenybės saviugdą įgalinančios aerobikos sistemos tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog ši sistema, veikdama fiziniu, psichologiniu bei socialiniu aspektais, suteikdama reikalingų žinių pagrindus ir atitinkamus praktinius įgūdžius, įgalina aerobikos sportuotojas tapti šios srities vertintojomis, o nuolat atsikartojantys momentinės darnos pojūčiai sąlygoja teigiamų gyvenimo nuostatų formavimąsi, vedantį asmenybės vidinės darnos link. [Iš leidinio]

ENPersonal self-development is the harmony of self-education and self-training, the targeted improvement during which the personality selects an improvement area, raises aims, chooses acceptable self-development and education methods, and improves through the actively pursued aim. Personal self-development through sports was used back in Greek times: the importance of physical exercising for reaching the bodily and spiritual harmony, self-knowing and self-improvement was emphasized then. However this activity was predominantly developed for men, and both in the ancient Greece and these days women physical activity was significantly lower thus women start looking for diversified sports. Aerobics is among the modern physical activity forms acceptable to women and having a wide range of effects. The research has been done aiming to realize the potential of women personal self-development through physical activities and assess if aerobics is still another and sufficiently safe women self-development opportunity. The paper aims to provide theoretical substantiation for women self-development potential through aerobics education system and experimentally approve it. The research provides final conclusions with the key one, that the outcomes of studying the aerobics system enabling personality self-development allow stating that through the physical, psychological and social effect this system empowers aerobics practitioners to become evaluators in this area as they acquire the basic requested knowledge and respective practical skills, while regular moments of the feeling of harmony cause formation of positive life attitudes leading to the inner personal harmony.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11474
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 37
Export: