Šiaulių miesto kūno kultūros mokytojų bendrųjų profesinių kompetencijų raiška : (empyrinis tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto kūno kultūros mokytojų bendrųjų profesinių kompetencijų raiška : (empyrinis tyrimas)
Alternative Title:
Expression of general professional competences of physical education teachers in Šiauliai city
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 38-44
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kūno kultūros mokytojų profesinės kompetencijos klausimai: dalykinis, pedagoginis parengtumas, asmeninių savybių svarba, akcentuojami esminiai pedagogų rengimo trūkumai. Siekiama atskleisti, kaip kūno kultūros mokytojai vertina savo asmeninę kompetenciją priklausomai nuo darbo stažo, kuo motyvuoja siekį kelti kvalifikaciją. Nagrinėjama, kas trukdo kūrybingai mokytojo veiklai, kokie veiksniai skatina kūno kultūros dalyko patrauklumą. Straipsnyje pateikiama kūno kultūros mokytojų profesinės veiklos kompetencijų analizė, iš kurios matyti, kad aukštesnį kompetencijų lygį yra įgiję tie mokytojai, kurie didesnį nei 5 metų pedagoginį darbo stažą. Siekiant, kad kūno kultūros mokytojai dirbtų sėkmingai, reikėtų ne tik tobulinti rengimą, bet ir ugdyti siekį tobulinti įgytas profesines kompetencijas, asmenines savybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogai; Kūno kultūra; Profesinė kompetencija; Šiauliai.

ENThe article analyzes professional competence issues of physical education teachers: business, pedagogical qualifications, the importance of personal qualities, as well as key teacher training disadvantages. The article intends to disclose how physical education teachers rate their personal competences subject to their in service, and their motivation to improve their qualification. It analyzes barriers for creative teacher activities, as well as incentives for physical education attractiveness. The article provides the professional activity competence analysis of physical education teachers showing that teachers with pedagogical experience exceeding 5 years have higher level of competencies. For physical education teachers to work successfully, training should be improved going together with ambitions to improve acquired professional competencies and personal qualities.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/618
Updated:
2018-12-20 23:04:07
Metrics:
Views: 40    Downloads: 1
Export: