Lietuvių kalbos kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos kultūra
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2000.
Pages:
255 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbos kultūra; Preskriptyvizmas; Prescriptivism; Language standardization.
Contents:
PRATARMĖ — ĮVADAS: 1. Kalba ir tautiškumas; 2. Baltų kalbos ir lietuvių kalbos vieta tarp jų: 2.2. Prūsų kalba ir jos paminklai; 2.3. Latvių kalba; 2.4. Lietuvių kalba — PROGRAMINĖ DALIS: 1. TARTIS: 1.2. Balsių tarimas; 1.3. Dvibalsių tarimas; 1.4. Mišriųjų dvigarsių tarimas; 1.5. Priebalsių tarimas; 1.6. Dėl kalbėjimo intonacijų — 2. KIRČIAVIMAS: 2.1. Svarbiausi kirčiavimo dėsniai; 2.2. Būdingiausios kirčiavimo klaidos — 3. ŽODYNAS: 3.1. Žodyno sąvoka ir kalbos specyfika;; 3.2. Žodyno sudėtis — 4. ŽODŽIŲ DARYBA - ŽODYNO GAUSINIMAS: 4.1. Priešdėlių vediniai; 4.2. Priesagų vediniai; 4.3. Sudurtiniai žodžiai — 5. GRAMATIKA: 5.2. Morfologinės žodžio formos nustatymas; 5.3. Gramatinių žodžio formų vartojimas; 5.4. Skaičiaus formų vartojimas; 5.5. Linksnių ir prielinksnių vartojimas; • 5.6. Įvardžiuotiniai žodžiai; 5.7. Laipsnių formos; 5.8. Veiksmažodžio formų vartojimas; 5.9. Veikslo formų vartojimas; 5.10. Sangrąžinių veiksmažodžių vartojimas; 5.11. Rūšies formų reikšmė ir vartojimas; 5.12. Dalyvių vardininkas, einantis tariniu; 5.13. Pusdalyvio ir padalyvio vartojimas;; 5.14. Prieveiksmių klaidos; 5.15. Tarnybinės kalbos dalys — TERMINŲ ŽODYNAI IR TERMINŲ STANDARTAI (rengė A. Smetona).
Keywords:
LT
Kalbos kultūra / Language culture; Preskriptyvizmas.
EN
Language standardization; Prescriptivism.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga leidžiama ne kaip įprastas vadovėlis, o kaip populiariai parašyta monografija, padedanti kiekvienam žmogui suvokti kalbos reiškinių esmę ir nukrypimų nuo normos priežastis. Ji tiks ir dėstytojui, ir studentui. Be abejo, pirmiausia ji skiriama studentams, kurių kalbos kultūros mokymasis padalytas į auditorinį ir savarankiškąjį. Nehumanitarams sunku susirasti savarankiškam darbui literatūros, daug gaištama brangaus laiko. Be to, dideliam kiekiui studentų tinkamos literatūros nėra. Todėl šia monografija norima palengvinti kalbos studijas nehumanitarinio profilio studentams, kuriems per 16 teorinio kurso valandų ir 16 pratybų neįmanoma ko nors iš esmės pasakyti nauja, lyginant su tuo, kas eita vidurinėje mokykloje. O kartoti taisykles ir paskui jas vėl užmiršti - neprasminga. Knygos įvadas atskirtas nuo programinės dalies. Jame nurodyti motyvai, kodėl kiekvienas turime mokytis taisyklingos kalbos. Be motyvų ir pats mokymasis gali atrodyti kaip niekam nereikalingas priedas prie specialybės dalykų. Įvade tik punktyru nužymėta tautos ir kalbos istorija, parodyta lietuvių kalbos vieta tarp kitų kalbų, svarbiausi jos rašto paminklai, mokslinė ir komunikacinė vertė. Čia pat pateikiama literatūra norintiems išsamiai susipažinti su tautos ir kalbos istorija. [...] Knyga parašyta, remiantis gausia empirine medžiaga ir didele teorinių kalbos studijų patirtimi. Prie taisomų sakinių autoriai nenurodomi todėl, kad visi klystame, o taisyklingų sakinių nurodomi tik plačiai žinomi autoriai. Iliustraciniai pavyzdžiai rinkti iš visur ir visą gyvenimą, rašant gramatikas, įvairius kalbos kultūros darbus (“Kalbos praktikos patarimai”, “Gramatikos normos ir dabartinė vartosena”, “Žodyno normos ir dabartinė vartosena” ir kt.). [Iš Pratarmės]

ISBN:
9986137640
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72793
Updated:
2020-04-28 17:51:45
Metrics:
Views: 356
Export: