Medicinos ir sporto kalbos taisymai : mokymo priemonė

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMedicinos ir sporto kalbos taisymai : mokymo priemonė
AutoriaiBriaukienė, Birutė
PaskelbtaKaunas : KMU leidykla, 2005
Puslapiai47 p.
PastabosBibliografija.
Reikšminiai žodžiai
LTMedicinos ir sporto terminija; Lietuvių kalbos norminimas; Nenorminiai reiškiniai
ENTerminology of medicine and sport; Standartization of Lithuanian language; Substandard phenomena
Santrauka / Anotacija

LTGausėjant lingvistinės informacijos, svarbu susisteminti kalbininkų pasiūlymus ir atrinkti tai, kuo prireikus galėtų pasinaudoti konkrečios srities specialistai. Šioje knygoje pateikiami medicinos bei sporto specialistų kalboje nevartotinų žodžių ir terminų teikiniai. Mokymo priemonėje stengtasi vienoje vietoje sukaupti ir pateikti medicinos ir sporto specialistams reikalingą naujausią lingvistinę informaciją, esančią įvairiuose šaltiniuose, bei iškelti akivaizdesnius kalboje esančius neteiktinus dalykus. Taisomų žodžių sąraše yra ne tik sporto ir medicinos sričių terminų, bet ir bendrinės kalbos paprastų žodžių. Atsižvelgiant į dabartinę vartoseną ir siūlant nenorminiams reiškiniams tinkamus teikinius, atmesti su bendrine lietuvių kalbos sistema nesutampantys atvejai. Visiems medicinos ir sporto specialistų kalboje vartojamiems nenorminiams reiškiniams pateikiama kuo daugiau priimtinų taisymų variantų, atitinkančių terminijai keliamus reikalavimus ir tinkančių įvairiam kontekstui, stengtasi atsisakyti kol kas nenusistovėjusių ir galinčių kisti pakaitų. Autorė tikisi, kad leidinyje pateikti kuo įvairesni teikiniai padės kalbos vartotojams pasirinkti jiems tinkamiausią teikinį.

ENWith the increase of volume of linguistic information, it is important to systematize the linguists’ proposals and select the aspects, which, if necessary, might be used by specialists of a specific area. The book provides the examples of words and terms, which are not to be used in the language of medical and sports specialists. Attempts were made to collect and provide the latest necessary linguistic information, existing in different sources to the medical and sports specialists and highlight more obvious inappropriate aspects, existing in the language. The list of words to be corrected contains not only sports and medical terms, but also regular words of the common language. Taking into consideration the existing use and proposing appropriate words for non-normative phenomena, the cases, which do not coincide with the common Lithuanian language system were rejected. The largest possible number of acceptable variants, compliant with the requirements, raised for terminology and fit for different contexts, are provided for all the non-normative phenomena, used in the language of medical and sports specialists, attempts are made to refuse any replacements, which are not well-established yet and which may change. The author hopes that the words, provided in the publication will help the language users to select the most suitable ones.

ISBN9955150211
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
  • Baigiamasis studijų darbas : kalbininkų patarimai: teorija ir tvarkyba / Leonora Domininka Barzdžiukienė, Vilija Celiešienė, Angelė Kaulakienė. Vilnius : Technika, 2004. 123 p.
  • Lietuvių kalbos kultūra / Aldona Paulauskienė. Kaunas : Technologija, 2000. 255 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3142
Atnaujinta2013-04-28 15:47:16
Metrika Peržiūros: 16