Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantų baigiamųjų darbų kalbos trūkumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantų baigiamųjų darbų kalbos trūkumai
Alternative Title:
Language problems in master's theses of students of Kaunas University of Medicine Faculty of Public Health
Keywords:
LT
Analizė; Baigiamasis darbas; Kalbos klaida; Kalbos problemos; Klaidos; Linksnių vartojimas; Magistrantas; Magistrantų baigiamieji darbai; Žodynas; Žodžių daryba.
EN
Analysis; Case usage; Language error; Language problems; Master's theses of students; Mistakes; Postgraduate's thesis; Thesis; Vocabulary; Word formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami KMU Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantų baigiamųjų darbų kalbos trūkumai. Darbais susidomėta ir jie skaitomi, aptariami kalbos požiūriu universiteto dėstytojų pirmą kartą. Pavyzdžiai, iliustruojantys kalbos trūkumus, surinkti iš magistrantų darbų, kurių universiteto bibliotekoje yra 304, dėstytojai perskaitė ir surinko klaidų iš 100 darbų. Kalbos trūkumai buvo suskirstyti į keletą aptariamų klaidų grupių: leksikos, žodžių darybos, sintaksės. Iš pradžių pateikiami netaisyklingi pavyzdžiai, jie taisomi ir aiškinama klaida. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir patariama, kaip reikėtų aptartų kalbos negerovių išvengti, kaip lavinti gimtosios kalbos įgūdžius. Kadangi šis tyrimas bus tęsiamas, kalbiniu požiūriu bus išanalizuoti visi darbai, tada tikimasi padaryti išsamesnes apibendrintas išvadas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses language problems in Public Health Master students' theses. It is for the first time at the University that Master's theses are being analyzed from the language viewpoint. Examples that illustrate language problems are taken from 100 Master’s theses selected from a total of 304. This study is going to be continued until all theses have been analyzed and more comprehensive and generalized conclusions have been made. In this study, language problems have been differentiated into several groups of mistakes: word formation, vocabulary, case usage, loan-translations, etc. At first we present examples of mistakes, followed by explanation and correction. At the end of the article we present conclusions and recommendations concerning the avoidance of the discussed mistakes and correction of the native language skills. [From the publication]

ISBN:
9955250402
Related Publications:
  • Baigiamasis studijų darbas : kalbininkų patarimai: teorija ir tvarkyba / Leonora Domininka Barzdžiukienė, Vilija Celiešienė, Angelė Kaulakienė. Vilnius : Technika, 2004. 123 p.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Kalbos kultūros studijos / Aldonas Pupkis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2005. 415 p.
  • Lietuvių kalbos kultūra / Aldona Paulauskienė. Kaunas : Technologija, 2000. 255 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86058
Updated:
2020-10-21 22:06:35
Metrics:
Views: 46
Export: