Studentų požiūris į taisyklingos kalbos reikalingumą bendraujant

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų požiūris į taisyklingos kalbos reikalingumą bendraujant
Alternative Title:
Students side to the correct speech in want to commune research
In the Journal:
Kalbos aktualijos. 2006, Nr. 8, p. 58-62
Išspausdinta su daliniais pakeitimais leidinyje: Vadyba [Journal of management]. 2006, Nr. 1 (8)
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių mokymo skyriaus studentų nuomonė apie bendrinės lietuvių kalbos mokėjimo būtinumą versle, bendraujant su klientais ir verslo partneriais. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti įvairaus amžiaus respondentų nuomonę, ar reikalinga taisyklinga kalba versle. Straipsnyje keliama hipotezė, kad vyresni žmonės, jau turintys darbo patirties ir bendravę su klientais, įvertina taisyklingos kalbos mokėjimo svarbą, o jaunuoliai neturintys darbo patirties, bendrinės kalbos mokėjimo nevertina. Apklausoje, atliktoje 2005 metais, apklausti 122 respondentai. Iš atliktos anketų analizės galima daryti išvadą, kad iškelta hipotezė pasitvirtino tik iš dalies. Vyresni žmonės, jau turintys darbo patirties ir bendravę su klientais, įvertina taisyklingos kalbos mokėjimo svarbą, nes tai sudaro atitinkamą jų darbo kokybės, įmonės įvaizdį, daro reikiamą įspūdį klientams. Jauniems, darbo patirties neturintiems žmonėms, taip pat kai kuriems iš jų mažai jos turintiems, taisyklingą kalbą mokėti atrodo reikalinga iš dalies. Vyresni žmonės yra didesni gimtosios kalbos patriotai, nes dauguma argumentavo, kad taisyklinga kalba reikalinga ne tik darbe, bet ir dėl to, kad esame lietuviai, todėl turime saugoti gimtąją kalbą.Reikšminiai žodžiai: Studentų požiūris; Taisyklinga kalba; Bendravimas; Attitude of students; Well-formed language; Communication.

ENThe object of this study is the attitude of students at Western Lithuania Business College (Vakarų Lietuvos verslo kolegija) at Šiauliai concerning the need for ‘correct speech’ in business interactions, when dealing with clients and business partners. The aim of the study was to ascertain the attitudes of respondents of various ages in regard to the need for ‘correct speech’ in business interactions. The article was testing the hypothesis that older people with more work experience and who have had more contact with clients might place a high value on the need to be capable of ‘correct speech’, whereas younger people with no work experience might not place a high value on the need to be capable of ‘correct speech’. A survey was done in 2005 with 122 respondents. An analysis of the questionnaire responses gives grounds to conclude that the hypothesis was proved to be partly correct. Older people with more work experience and who have had more contact with clients did consider the need to be capable of ‘correct speech’ important, as it contributes to an appropriate image of their firm and its good quality work, making a favourable impression on clients. Younger people with no work or very little considered the need to be capable of ‘correct speech’ to be necessary to some extent. Older people are therefore seen to be more linguistically patriotic. Most older respondents argued that not only is ‘correct speech’ necessary at work, but it is desirable because we are Lithuanians, therefore we have to protect our native language.

ISSN:
1648-9446; 1648-7974
Related Publications:
Lietuvių kalbos kultūra / Aldona Paulauskienė. Kaunas : Technologija, 2000. 255 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6051
Updated:
2020-03-08 12:13:48
Metrics:
Views: 51    Downloads: 9
Export: