Dūriniai su dėmeniu savi-

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dūriniai su dėmeniu savi-
Alternative Title:
Compounds with the Component "savi-”
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2003, 76, p. 93-98
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie dūrinius ir vedinius su įvardiniu dėmeniu savi-. Duomenys iš VDU tekstyno rodo, kad šalia reguliariai vartojamų sudurtinių būdvardžių ar daiktavardžių, kurių pirmasis dėmuo yra savi-, o antrasis – veiksmažodinis ar daiktavardinis dėmuo, daugėja dirbtinių ar paprasčiausiai perteklinių šio tipo žodžių. Autorė teigia, kad reikia vengti hibridų ir dūrinių bei vedinių su priesaga arba su priesaga ir priešdėliu bei sangrąžos afiksu. Tokiais žodžiais nereikėtų keisti įprastų konstrukcijų ar sangrąžinių veiksmažodžių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dūriniai; Vediniai; Įvardinis dėmuo; Hibridai; Compound; Derivative; Pronominal component; Hybrid.

ENThe article analyses compounds and derivatives with the component “savi-”. The data from the corpus of Vytautas Magnus University show that besides regularly used compound adjectives or nouns the first component of which is “savi-” and the second component is a verbal or nominal there are more artificial or simply redundant words of this type. The author states that it is necessary to avoid hybrid words or compounds and derivatives with a suffix or with a suffix and a prefix as well as a reflexive affix. Such words should not be a substitute for the usual constructions or reflexive verbs.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11123
Updated:
2018-12-17 11:10:16
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: