Sudėjimo konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėjimo konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Alternative Title:
Additive conjunction in the texts scientific and publicist style
Keywords:
LT
Tekstai; Moksliniai tekstai; Publicistika; Mokslinis stilius; Publicistinis stilius; Sakiniai; Žodžiai; Jungtukai; Konjunkcija.
EN
Texts; Scientific texts; Publicist texts; Scientific style; Publicist style; Sentences; Words; Connectors; Conjunction.
Summary / Abstract:

LTDėstant specialybės kalbą dera išsiaiškinti ir svarbiausius teksto sandaros dalykus, aptarti pagrindines formaliojo rišlumo priemones. Studentams svarbu suprasti, kad sakiniai siejami ne tik leksiniais kartojimais, įvardžiais, bet ir jungtukais, jungiamaisiais žodžiais, dalelytėmis, įterpiniais ir pan. Dažnai tas pats jungtukas, jungiamasis žodis ar dalelytė reiškia skirtingus santykius. Todėl svarbu juos gebėti vartoti kuriant skirtingų stilių ir žanrų tekstus. Konjunkcija - tai žodžių, žodžių junginių, sakinių arba teksto vienetų santykis. Tokie santykiai, kitaip nei leksinės ir gramatinės siejimo priemonės, sakinius sieja netiesiogiai - nurodo tam tikrus specifinius santykius ir pakinius sieja be antecedento, t. y. žodžio, posakio, kurį sieja ta priemonė [plg. 5: 226]. Remiantis teksto lingvistikos specialistų klasifikacijomis ir ištirtaisiais pavyzdžiais, konjunkcija skirtina į sudėjimo, priešinamąją, priežasties, laiko ir modalinę. Straipsnyje smulkiau analizuojama sudėjimo konjunkcija. [...]. [Iš straipsnio, p. 38-39]

ENConjunction is the relation of words, collocations, sentences or text units. Conjunctions, linking words, particles and other link sentences without antecedent, i.e. word, expression which is linked by that mean. There is a large number and variety of classifications of conjunction. According classifications of experts of text linguistics and examined examples conjunction may be divided into five following types: additive, oppositional, causal, time and modal. The article discuses concept of additive conjunction, its subtypes and usage inclinations in the texts of scientific and publicist style. Additive conjunction is divided into simple additive, content addition, expressive additive, explanatory, exemplification discontinuance. Simple additive conjunction of scientific and publicist style of the texts are not very productive relation, usually not explicitly expressed, but implicitly. Simple additive conjunction is expressed by connectors ir, bet, taip pat, irgi. Connectors tuo labiau, net and so on not only complementary, but also highlights the text with the text content. Connector beje usually associated minor claim which simply extends the content of the first sentence. Expressive additive conjunction is expressed by connectors ir, bet, tačiau, taip pat, na. Simple explanatory conjunction relation is expressed by connectors kitaip tariant, kitais žodžiais, kitaip sakant. Exemplification conjunction usually expressed in connectors pavyzdžiui. Expression of conjunction in the texts of publicist style is more diverse and frequent than in those of scientific style. [From the publication]

ISBN:
9789955192015
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85176
Updated:
2022-01-21 23:09:48
Metrics:
Views: 6
Export: