Reflexivization in Lithuanian and English

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflexivization in Lithuanian and English
Alternative Title:
Lietuvių ir anglų kalbų sangrąžos vartojimo ypatumai
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 3, p. 4-11
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas - lietuvių ir anglų kalbų sangrąžos vartojimo ypatumų palyginimas. Tyrime remiamės 6718 sangrąžinių konstrukcijų pavyzdžiais, surinktais J. Avyžiaus romane "Sodybų tuštėjimo metas", ir šių veiksmažodžių angliškais atitikmenimis Olgos Shartse vertime. Darbe siekėme ištirti, ar sutampa šių modelių raiška lietuvių ir anglų kalbose, t.y. norėjome palyginti, kokiomis priemonėmis lietuvių ir anglų kalbose reiškiama sangrąžos reikšmė; apibūdinti kokias dar reikšmes galima išreikšti sangrąžiniais veiksmažodžiais abiejose kalbose ir nustatyti, kas lemia refleksyvizacijos proceso ypatumus ir skirtumus šiose kalbose. Tyrimas atliktas deskriptyviniu metodu, o jo rezultatai parodė, kad tiek lietuvių, tiek anglų kalbose sangrąžos dalelytė dažniausiai atlieka savo tiesioginę funkciją, t.y. žymi semantinį refleksyvumą. Taip pat nustatėme, kad abiejose kalbose sangrąžinės konstrukcijos gali būti vartojamos ir kitoms reikšmėms išreikšti, tačiau lietuvių kalboje visuose modeliuose markiruotos konstrukcijos vartojamos dažniau negu anglų kalboje. Tyrimo rezultatai leidžia mums teigti, kad lietuvių kalboje galimas platesnis sangrąžinių konstrukcijų pritaikymas, t.y. jos gali išreikšti daugiau semantinių modelių. Apibendrindami galėtume teigti, kad sangrąžos vartojimo lietuvių ir anglų kalbose skirtybes lemia šių kalbų morfologinių struktūrų ypatumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Diatezė; Formaliai sangrąžinės konstrukcijos; Formaliai sangrąžinės konstukcijos; Gretinamoji gramatika; Refleksyvizacija; Sangrąžos dalelytė; Sangrąžos reikšmė; Semantinis refleksyvumas; Contrastive grammar; Diathesis; English; Formal reflexive constructions; Formally reflexive constructions; Lithuanian; Reflexive marker; Reflexive meaning; Reflexivization; Semantic reflexivity.

ENThe paper focuses on the problem of reflexivization in Lithuanian and English. The study is based on a corpus of 6718 instances of reflexive constructions in the novel "Sodybų Tuštėjimo Metas" by Jonas Avyžius and their equivalents in the English variant of the text translated by Olga Shartse. The aim of the paper is to describe the semantic patterns that can be expressed by reflexive constructions in Lithuanian and English and to determine the basic similarities and differences in the employment of reflexivization in the two languages. The analysis is carried out by means of the descriptive method. The results show that both in Lithuanian and English the greatest number of reflexive constructions are used in their primary function, i.e. to mark the coreference of two semantic roles. In both the languages reflexives can be used to mark other meanings than that of semantic reflexivity, but Lithuanian reflexive constructions are in a position to express more meanings. The analysis of the data shows that, in contrast to Lithuanian, in English there is a strong preference for the use of unmarked reflexive constructions rather than for the marked ones in all the semantic patterns. The differences in the use of reflexive constructions in the two languages can be accounted for by the peculiarities of the morphological structure of the languages. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos kultūra / Aldona Paulauskienė. Kaunas : Technologija, 2000. 255 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34439
Updated:
2018-12-17 13:08:45
Metrics:
Views: 40    Downloads: 2
Export: