Ko neišmokstama mokykloje, arba studentų (ne)raštingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ko neišmokstama mokykloje, arba studentų (ne)raštingumas
Alternative Title:
What is not learnt at school, or students' (il)literacy
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje. 2015, 3, p. 77-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbos klaida; Kalbos norma; Norma; Rašybos klaida; Skyrybos klaida; Language mistake; Language norm; Norm; Punctuation mistake; Spelling mistake.
Keywords:
LT
Kalbos klaida; Kalbos norma; Norma; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
EN
Language mistake; Language norm; Norm; Punctuation mistake.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais nuolatos girdime samprotavimų apie menkstantį mokinių raštingumą. "Kalbininkai ir politikai vieningai sutaria, kad mokinių neraštingumas tapo valstybine problema, kurią būtina nedelsiant spręsti" (Juknevičienė, 2013). Mėginama imtis priemonių, kurios padėtų situaciją pagerinti, pvz., Švietimo ir mokslo ministerija parengė 2013-2016 m. Bendrojo ir kultūrinio raštingumo pagerinimo priemonių planą, Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau - VLKK) sudarė darbo grupę, vertinusią aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų kalbos taisyklingumą. Būtent ši patirtis ir paskatino aptarti studentų - buvusių mokinių - rašto darbuose pasitaikančias klaidas. Straipsnio tikslas - išanalizuoti studentų nelituanistų baigiamuosius darbus taisyklingumo požiūriu. Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1) iš baigiamųjų darbų išrinkti klaidas; 2) jas sugrupuoti ir aptarti būdingiausias rašybos, skyrybos ir kalbos klaidas. Darbe taikyti analizės ir skaičiavimo metodai. Šio tyrimo objektas - studentų baigiamieji darbai (iš 42 įvairių specialybių studentų baigiamųjų magistro darbų tikrinta po 10 atsitiktinai pasirinktų puslapių, t. y. iš viso 420 puslapių). [Iš straipsnio, p. 77]

ENRecently, we constantly hear the reasoning about pupils' decreasing literacy skills. In higher education institutions, non-Lithuanian philology students do not learn writing and punctuation skills. During specialty Lithuanian language course, they briefly revise the subjects related to language norm. In 2013-2014, Lithuanian State Language Commission created the work group, that assessed the language correctness of higher education institution students’ master final theses. Thus this experience encouraged to write about typical mistakes of different speciality students’ written works. After the analysis of 420 pages of written works, 885 mistakes were found in total: 435 - language mistakes, 389 - punctuation mistakes, 61 - spelling mistakes. Thus former pupils mostly lack the skills of language culture and punctuation. Due to this reason, the teachers in junior forms should pay more attention to compulsory punctuation (especially to subordinate clauses, attributes, explanatory parts, and parentheses). The syntactic mistakes (especially the use of cases) make the biggest part of language mistakes; lexical, morphological, and word-formation mistakes make significantly less part of all mistakes. In the group of lexical mistakes, the unquestionable "leaders" are the following words: įtakoti, gautis, naudoti, patalpinti, sekantis, pastarasis. The teachers should try not to make such mistakes themselves as well as to correct the mistakes made by pupils. In written works, there are a lot of imperfections in computer typed texts. Thus all works written by computer should have a proper layout. The teachers of all subjects should focus on this issue (not only the Lithuanian language teachers). The informatics teachers should also pay attention to this problem during the lessons. [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79304
Updated:
2020-11-22 11:54:03
Metrics:
Views: 34    Downloads: 14
Export: