Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų požiūrio į anglų kalbos skolinių vartojimą tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų požiūrio į anglų kalbos skolinių vartojimą tyrimas
Alternative Title:
Research of Vilnius College of Technologies and Design students’ attitude towards the use of the English language loanwords
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalbos skoliniai; Bendrinė kalba; Internetas; Skoliniai; Studentai; Tarptautiniai žodžiai; Vartojimas; Šnekamoji kalba; Žiniasklaida; Colloquial speech; International words; Internet; Loanwords; Mass media; Standard language; Students; The English language loanwords; The use.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Internetas / Internet; Skoliniai / Loan words; Studentai / Students; Šnekamoji kalba / Spoken language; Tarptautiniai žodžiai; Žiniasklaida / Media.
EN
Colloquial speech; International words; Standard language; use.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami studentų kalboje, žiniasklaidoje ir internete vartojami anglų kalbos skoliniai (anglicizmai). Tyrimas grindžiamas klausimynu, kuris buvo pateiktas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakulteto nuolatinių ir ištęstinių studijų skyrių studentams. Remiantis klausimyno rezultatais, galima teigti, kad skoliniai yra populiarūs tarp studentų ir dažnai vartojami internete, ir studentų šnekamojoje kalboje (buvo atlikta kai kurių laikraščių ir interneto tinklalapių analizė). Tyrimas atskleidė, kad anglų kalbos skolinių vartojimo pirmenybę, nei jų lietuviškų ekvivalentų galima paaiškinti aplinkos poveikiu, įprastine veikla, kuri yra susijusi su kai kuriomis naujomis gyvenimo realijomis, reiškiniais ir sparčiu naujų technologijų vystymu, arba anglų kalbos populiarumo įtaka kasdieniam gyvenimui. Mokytojai, tyrėjai, sociologai, psichologai, politikai ir kiti specialistai turėtų atsižvelgti į skolinių vartojimą, kad ateityje būtų išvengta minėtų žodžių vartojimo ir išsaugota gimtosios kalbos tapatybė. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses loanwords used in students’ colloquial speech, mass media and Internet. The research is based on the questionnaire which was delivered to students of full-time, part-time departments of the Technical Faculty of Vilnius College of Technologies and Design. Respondents answered the following questions: “Do you use loanwords in your colloquial speech?”, “Do you know the equivalent of the given loanword?”, “How often do you use loanwords in your speech?”, “Where (in what resources) can you usually meet loanwords?”. According to the results of the questionnaire we can conclude that loanwords are popular among students and are very often used in the Internet and students’ colloquial speech (analyses of some newspapers and Internet web pages was done in the paper). The research revealed that preference of the use of loanwords can be explained by the influence of the environment, routine activities, which are related to some new realia, phenomena and rapid development of new technologies or just fashion for the English language. The use of loanwords should be taken into consideration by teachers, researchers, sociologists, psychologists, politicians and other specialists in order to avoid the use of the above-mentioned words and save the identity of our native language. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81950
Updated:
2023-02-26 12:50:00
Metrics:
Views: 38    Downloads: 12
Export: