Būsimųjų kūno kultūros specialistų ir sporto pedagogų kalba kaip kokybiškos komunikacijos kodas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kūno kultūros specialistų ir sporto pedagogų kalba kaip kokybiškos komunikacijos kodas
Alternative Title:
Future physical educator’s and sports pedagogues’ language as a code of qualitative communication
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 73, p. 49-54
Keywords:
LT
Profesinė kvalifikacija; Kalbinės komunikacijos mokėjimai.
EN
Physical educators; Sports pedadogues language.
Summary / Abstract:

LTMokykloje asmens kūno kultūros ugdymas turėtų būti siejamas su ugdytinio jausmais bei patirtimi. Tad iškyla pedagoginės sąveikos, kurios pagrindinė išraiška yra kalbinė komunikacija, svarba. Kūno kultūros pamokų dinamiškumas reikalauja kalbėti laisvai, trumpai, aiškiai. Per šias pamokas vykstančioje komunikacijoje turėtų būti svarbu ne tik jos turinys, bet ir jo kokybiška lingvistiniu aspektu perteikimo raiška. Straipsnyje aptariama, kokia šiuo metu būsimųjų kūno kultūros specialistų ir sporto pedagogų kalba kaip kokybiškos komunikacijos kodas. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad buvusių abiturientų kalbos mokėjimai netenkina akademinės bendruomenės, nes dėl sisteminių kalbos dalykų neišmanymo nukenčia kitas kalbos – būtent specialybės kalbos – lygmuo. Kalbos kaip kokybiškos komunikacijos kodo tyrimas atskleidė, kad būsimieji kūno kultūros specialistai ir sporto pedagogai dažnai vartoja neteiktinus vertinius, veiksmažodines formas bei kitas didžiąsias kalbos kultūros klaidas, kurias ištaisyti turėjo būti išmokę bendrojo lavinimo mokykloje. Be to, tyrimo duomenų palyginimas leidžia teigti, kad I ir IV kursų studentų kalbinės komunikacijos kompetencija skiriasi: IV kurso studentų, išklausiusių kalbos kultūros ir specialybės kursą, rezultatai geresni. Tai rodo, kad profesinei kvalifikacijai yra svarbus kalbos kultūros ir specialybės kalbos studijų modulis. Be to, jo turinys ir ugdymo technologijos turi atliepti laikmečio aktualijoms. [Iš leidinio]

ENAt school students’ physical education should be related to their feelings and experience. In this case, pedagogical interaction becomes of great importance, linguistic communication being its main means of expression. The dynamics of physical lessons demands from students to speak fluently, briefly and articulately. Consequently, not only the content of the communication during the lessons should be important but the linguistically qualitative way of conveying it as well. The article analyses the future physical educators’ and sports pedagogues’ language as a code of qualitative communication. The research results show that secondary school graduates’ linguistic abilities don’t meet the requirements of the academic community because their ignorance of systematic language subjects interferes with the learning of professional language. The research revealed that the future physical educators and sports pedagogues often use the wrong loan translations, verb forms and make other linguistic mistakes that should have been covered and corrected at school. Besides, the comparative analysis revealed that the linguistic communication competence of the first year and the fourth year students’ differs: the fourth year students showed better results as they had already done the language culture and the professional language courses. This proves that the module of language culture and professional language practice is essential in professional skill. Moreover, its content and educational technologies should meet the present day needs. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8115
Updated:
2018-12-20 23:01:13
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: