Dažnesnės Aplinkos inžinerijos fakulteto magistrantų kalbos klaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dažnesnės Aplinkos inžinerijos fakulteto magistrantų kalbos klaidos
Alternative Title:
Main mistakes of language in the master's works of Environment's engineering faculty
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aplinkos inžinerija; Dalykinė kalba; Kalbos klaidos; Kalbos kultūra; Linksnis; Rašytinė kalba; Sudėtinis sakinys; Case; Composite sentence; Enviroment's engineering; Environmental engineering; Language culture; Language mistakes; Language standarts; Lithuanian; Professional lexis; Written language.
Keywords:
LT
Aplinkos inžinerija; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts; Dalykinė kalba; Kalbos kultūra / Language culture; Gramatika / Grammar; Rašytinė kalba.
EN
Case; Enviroment's engineering; Environmental engineering; Language culture; Language mistakes; Language standarts; Professional lexis; Written language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos būdingesnės Aplinkos inžinerijos mokslo krypties magistrantų linksnių ir kai kurių sudėtinių sakinių reiškimo bei jungimo klaidos, taip pat būdingesni teksto komponavimo bei jungimo nesklandumai. Daugelio magistrantų moksliniuose darbuose gausu ne tik leksikos, bet ir žodžių darybos, kaitybos bei žodžių junginių netaisyklingo vartojimo ir siejimo pavyzdžių. Pedagogų seniai pastebėta, jog studentams sunkiau išaiškinti linksnių (taip pat linksnių su prielinksniais bei polinksniais) ir sudėtinių prijungiamųjų sakinių, reiškiančių sąlygą bei tikslą, vardijimo bei jungimo normas, nes šiems dalykams suvokti reikia ne tik prisiminti mokykloje bei universitete gautas kalbos žinias, bet ir gebėti jas savarankiškai taikyti. Magistrantams, kaip ir visiems kalbos vartotojams, dažnai pagelbsti įgimtas kalbos jausmas, tačiau neišvengiama ir klaidų: be minėtųjų ydingai reiškiamų linksnių dažnai pasitaiko ir kai kurių tekstų komponavimo, siejimo bei stiliaus nesklandumų. Nagrinėtų magistro darbų nesklandūs ir neteiktini kalbos pavyzdžiai straipsnyje suskirstyti į grupes: linksnių vartojimo klaidos; sudėtinių sakinių jungimo bei siejimo trūkumai; dažnesni teksto ir stiliaus nesklandumai. Analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, kad magistrantų kalboje daug netaisyklingų linksnių, prielinksnių, polinksnių ir sudėtinių sakinių vartojimo pavyzdžių, taip pat gausu akivaizdžių teksto jungimo ir siejimo bei stiliaus ir logikos trūkumų, todėl būtina į tai atsižvelgti ne tik dėstant specialybės kalbos kultūros kursą, bet ir vadovaujant magistrų konsultacijoms.

ENThe article discusses more common mistakes with the usage of grammatical cases by Environmental Engineering master degree students, expression and linking of certain compound sentences, also typical issues with text composition and connection. Many graduate research papers are full of examples of vocabulary issues, also incorrect word formation, inflection, and incorrect usage and linking of collocations. Teachers have long observed that it is more difficult to explain to students usage of grammatical cases (also cases including prepositions and postpositions), and listing and linking of complex sentences of condition or purpose since understanding of these linguistic norms requires not just recollection of knowledge acquired both in school and university but also the ability to apply that knowledge independently. Graduate students, just like other language users, are often “saved” by the inherent feel for the language, still mistakes are unavoidable. In addition to already mentioned incorrect usage of grammatical cases, students have problems with text composition, linking and style. Examples of poorly constructed and incorrect language in the papers studied are divided into groups: inflection mistakes; issues with sentence conjunctions and linkage; more common issues with text and style. Results of the analysis allow the conclusion that papers by master degree students are full of examples of incorrect usage of grammatical cases, prepositions, postpositions and complex sentences, also numerous issues with conjunctions and links in the text, style and logic. These should be addressed in the instruction of language for professional purposes and through consultations for master degree students.

ISSN:
1392-592X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34738
Updated:
2017-02-12 23:05:09
Metrics:
Views: 19
Export: