Agento semantinės funkcijos prie veiksmažodžių samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agento semantinės funkcijos prie veiksmažodžių samprata
Alternative Title:
Agent's semantic functions conception
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 1 (26), p. 109-114
Keywords:
LT
Agentas; Linksnis; Linksnių vartojimo klaidos; Semantinė funkcija; Veiksmažodis.
EN
Agent; Agent usage mistakes; Case; Case usage mistakes; Semantic function; Verb.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama linksnių ir prielinksninių konstrukcijų agento semantinės funkcijos samprata, raiška, apžvelgiamos linksnių vartosenos klaidos. Tyrimo tikslas – apibrėžti agento semantinės funkcijos ribas, nurodyti, kokios reikšmės veiksmažodžiai numato agento semantinę funkciją, išskirti agento atmainas. Aptarti, kokia yra agento semantinės funkcijos raiška bei pateikti pasiūlymų linksnių vartosenos klaidoms taisyti. Tyrimo metodas – aprašomasis. Tyrimo objektas – tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmo reikšmės veiksmažodžiai, numatantys agento semantinę funkciją. Suskirsčius veiksmažodžius į atskiras grupes, paaiškėjo, kad vieni numato vieną, kiti – dvi skirtingas agento semantinės funkcijos atmainas. Todėl būtina aiškiai apibrėžti atskiras agento atmainas ir skirtingai jas žymėti. [Iš leidinio]

ENIn this article the conception and expression function of case agent is analysed, case usage mistakes are examined. The aim of the research is to define the limits of the agent's semantic function, point out which sense verbs foresee agents semantic function, exclude the varieties of the agent. The expression of agent's semantic function is also discussed and suggestions for correcting case usage mistakes are presented. The method of the research is descriptive. The object is the transitive and intransitive action meaning verbs foreseeing agent's semantic function. After dividing the verbs into separate groups it appeared that some verbs provide one and others provide two different varieties of agent's semantic function. Therefore it is important to clearly define separate agent's varieties and mark them differently. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36810
Updated:
2018-12-17 11:26:37
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: