Socialinės atskirties grupių vertybiniai prioritetai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės atskirties grupių vertybiniai prioritetai
Alternative Title:
Value priorities of marginal groups
In the Book:
Keywords:
LT
Buvę kaliniai; Kaliniai; Negalės; Negalės žmonės; Socialinė atskirtis; Vargetos; Vertybiniai prioritetai.
EN
Convicts; Former convicts; Social exclusion; The disabled; The poor; Value priorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti didžiausių socialinės atskirties grupių ypatumus išryškinant jų vertybinius prioritetus. Akcentuojamos problemos aktualumą lėmė pastangos (dažniausiai nesėkmingos) apibrėžti atskirtį, išskirti bendrus šio reiškinio bruožus, jo raidos ir plėtros tendencijas. Visuomenės pakraščiuose atsiduria ir vienokią ar kitokią atskirtį patiria nemaža dalis Lietuvos žmonių, tačiau tokios jų padėties priežastys gali būti fabai skirtingos, susijusios su įvairių gyventojų sluoksnių gyvensena ir nuostatomis. Vertybinis tyrimo aspektas siejamas su bandymu apibendrinti socialinei atskirčiai priskirtinų grupių tyrimų rezultatus: išryškinti bendras visuomenės silpnųjų ir atstumtųjų vertybes (tai, kas gali juos vienyti) ir vertybių hierarchijos skirtumus (tai, kas juos skiria, skatina priešiškumą), atspindinčius realią socialinės grupės situaciją, galimų vertybinių visuomenės konfliktų pobūdį. STI (dabar LSTC) Stratifikacijos skyriuje 2003-2009 m. tirtos šios gyventojų grupės: žemiausiems visuomenės sluoksniams priskirtini skurdžiai (benamiai, elgetos), teistieji (kalintys ir jau atlikę bausmę, bet sunkiai pritampantys laisvėje), visai kitokią atskirtį išgyvenantys, socialinio dalyvavimo sunkumus patiriantys negalės žmonės. Pagrindiniai tyrimo metodai - anketinė apklausa ir neformalus interviu, taip pat žiniasklaidos teikiamos medžiagos analizė, pokalbių, stebėjimų duomenys. Tirtų atskirties grupių vertybių hierarchiją lėmė skirtingas respondentų požiūris į šeimos ir vaikų, autoriteto įtakos ir fizinės jėgos, materialinės gerovės ir asmenybės orumo, savarankiškumo vaidmenį gyvenime. Šiuo konkrečiu atveju vertybinis atskirties reiškinio aspektas išryškino subjektyvią reintegracijos pusę ir jos sėkmės perspektyvas. [Iš leidinio]

ENAll efforts to define the phenomenon of social exclusion are rather complicated. A considerable part of citizens meet with all kinds of difficulties, but the reasons of their exclusion may be very different, directly determined by their mode of life and attitudes of various marginal groups. In order to reveal the main point of marginality it is necessary to accentuate the value aspect of this problem, bringing to light marginals' value priorities. Peculiarities and changes of value hierarchy reflect the real situation of a social group, the possibility and character of the value conflict-disregard of values important for the society. The object of investigations, carried out in 2003-2009, appeared to be the most numerous marginal groups: the poor (beggars, homeless), convicts and former convicts, the disabled. The aim of those researches was to reveal the main factors determining the marginals' value priorities: things uniting or disjoining them, the most actual and painful problems of their everyday life. Peculiarities of the value hierarchy of those four groups were related to the different respondents' attitudes towards the family and children, authority and physical power, money, welfare and dignity, freedom and selfdependence. In this case the value aspect of social exclusion revealed the subjective side of the process of social integration and the perspectives of personal success. [From the publication]

ISBN:
9789955531371
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46740
Updated:
2019-03-22 17:09:00
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: