New public service values in Lithuania: egally defined or internalized?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New public service values in Lithuania: egally defined or internalized?
Alternative Title:
Jaunas publisko pakalpojumu vērtības Lietuvā: tiesiski noteiktas vai iekšējas?
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2006, sēj. 706, p. 315-331
Summary / Abstract:

LTBesikeičianti viešųjų paslaugų vertė pereinamojo laikotarpio demokratinėse šalyse yra vienas iš daugelio socialinių mokslų mokslininkų tyrinėjimo objektų. Autorė analizuoja viešųjų paslaugų vertę dabartinėje Lietuvoje iš skirtingų perspektyvų: retrospektyviai (tarybinės administravimo tradicijos), juridiniu požiūriu (reglamentavimas), instituciniu požiūriu (etikos apžvalga) ir viešosios nuomonės perspektyva. Straipsnyje analizuojami Lietuvoje atlikti socialiniai tyrimai, nagrinėjantys viešųjų paslaugų evoliuciją naujų vertybių ir normų link. Perėjimas prie naujų vertybių ir normų viešosiose paslaugose yra visų jėgų reikalaujantis procesas. Ar procesas yra pasibaigęs, ar deklaruojamos vertybės yra įgyvendintos kasdienėje Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojų veikloje - tai klausimai, nagrinėjami straipsnyje. Nagrinėjant aukščiau išdėstytą prielaidą, daugiausia buvo panaudota antrinė duomenų analizė (įvairių tyrimų sociologiniai duomenys). Dabartinių Lietuvos teisės aktų analizė padeda nutapyti idealaus valstybės tarnautojo portretą. Nuomonių apklausos ir keletas tyrimų pateikia gana prieštaringus duomenis apie tą patį dalyką. Autorė daro išvadą, kad vertybės, praktikuojamos viešojo sektoriaus tarnautojų, labiau atspindi tarybines tradicijas ir atsirandančią vartojimo kultūrą, nei vertybes, formuluojamas juridiniuose dokumentuose. Asmeninės naudos siekimas vyrauja tiek Lietuvos visuomenėje, tiek tarp valstybės tarnautojų. Tradicijos (lojalumas šeimai, draugams), tarybinis palikimas ir naujai atsirandančios vartojimo vertybės Lietuvoje trukdo įdiegti valstybės tarnautojo vertybes, deklaruotas teisiniuose dokumentuose.Reikšminiai žodžiai: Vertybė S; Vieš Ojo sektoriaus vertybė Etinė Priež Iū Ra; Values; Public service values; Ethical oversight.

ENThe topic of changing public service values in transitional democracies is one of many subjects for social scientists. Author tries to analyze public service values in contemporary Lithuania from different perspectives: retrospective (soviet administrative traditions), legal (regulations), institutional (ethical oversight) and public opinion. An analysis of contemporary Lithuanian legal acts helps to paint the portrait of ideal public servant. Opinion polls and few surveys provide a rather controversial data on the same subject. Author concludes that values practised by public servants more reflect soviet traditions and appearing culture of consumption than values anticipated in the legislation. [From the publication]

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3639
Updated:
2023-03-27 15:12:23
Metrics:
Views: 23
Export: