Primary, secondary and metamagical constituents of Lithuanian identity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Primary, secondary and metamagical constituents of Lithuanian identity
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2005, vol. 36, no. 2, p. 209-232
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami trys lietuvių tapatumo variantai. Pirmasis tapatumo variantas sukonstruotas iš pagrindinių sudedamųjų dalių ir remiasi oficialiais tautinio tapatumo simboliais. Šis variantas pateikia homogenišką tapatumo vaizdą. Antrasis variantas susiformuoja iš įvairių Lietuvos gyventojų pagrindinių gyvenimo patirčių ir pateikia heterogenišką fragmentuotą tapatumo vaizdą. Trečiasis metamaginis tapatumo variantas remiasi ne bendru turiniu, patirtimis ar bendra lietuvių tapatumo vizija, bet skirtumų tarp įvairių socialinių grupių požiūrių supratimu. Ypatingai akcentuojami skirtumai tarp vyresnės ir jaunesnės kartų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nacionalinis tapatumas; Tapatumo konstravimas; Kartos; National identity; Construction of identity; Generations.

ENThe article delivers three alternatives of Lithuanian identity. The first one is made of the main components and based on official symbols of identity. This alternative represents a homogenous view. The second one is formed from the main life experiences of various Lithuanian citizens and represents heterogeneous fragmented view of identity. The third, metagamic, alternative is based neither on general content nor experience or general Lithuanian vision, but on differences between the understandings of various social groups highlighting the differences between older and younger generations.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7106
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 26
Export: