Lietuvių tautinės tapatybės simbolinių komponentų konfigūracijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinės tapatybės simbolinių komponentų konfigūracijos
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2007, t. 18, Nr. 2, p. 14-31
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra parengtas vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą projektą „Lietuvių tautinės tapatybės raiškos būdai: socialinė atmintis, kultūrinis tęstinumas ir kaita globalizacijos sąlygomis“. Vienas svarbiausių uždavinių, atliekant tyrimus ir rengiant publikaciją, buvo atlikti sociologinį kiekybinį tautinės tapatybės tyrimą. Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti, kuo lietuviai gali didžiuotis, kokiais simboliais dažniausiai reprezentuojama Lietuva ir lietuviškumas, kas labiausiai šiandien Lietuvoje rūpinasi tautiškumo išsaugojimu ir kokias priemones bei būdus pasitelkus būtų galima išsaugoti tautiškumą globalizacijos sąlygomis. Straipsnyje bandoma analizuoti, kurie simboliai yra minimi dažniausiai, kuo remiantis vėliau identifikuojama, kuriai tapatybės formai – „pilietinei“ ar „etninei/kultūrinei“ respondentai gali būti priskirti. Tyrimo teorinis pagrindas būtent remiasi tokia A. Smitho pilietinės ir etninės/kultūrinės tapatybės koncepcija. Straipsnyje taip pat yra analizuojami tautinės tapatybės kaip vienos iš daugelio socialinio identiteto formų teorinės sampratos aspektai, simbolių bei simbolinės tapatybės konstravimo teoriniai pagrindai. Empirinių tyrimų metu gauti duomenys leido atskleisti vyraujančias skirtingų žmonių kartų nuostatas tautinės tapatybės klausimais, taip pat palyginti, kaip skirtingos amžiaus grupės pagal svarbą ranguoja lietuvių tautinės tapatybės simbolius ir kokias svarbiausias simbolinių komponentų konfigūracijas respondentai sudaro.Reikšminiai žodžiai: Etniškumas; Identitetas; Lietuviškumas; Simboliai; Tautinė tapatybė; Tautiškumas; Ethinicity; Ethnic identity; Identity; Lithuanianness; National identity; Nationality; Symbols.

ENThis article correlates with a project carried out by the Centre of Social Anthropologyat Vytautas Magnus University in 2005/2006. The major goals were to investigate what today's Lithuanians are proud of, what are the most common features of the Lithuanians, what symbols are representing Lithuania and Lithuanianness, who or what is responsible for and puts most effort in preserving Lithuanianness, nationalism, and what strategies should be taken to help maintain Lithuanian ethnicity in the globalization times, To answer those questions, quantitative research was performed with 1158 respondents. Data analysis stresses the differences of views on Lithuanianness, symbols of Lithuania in different age groups; factorial analysis shows what are the most popular symbols of Lithuanian national identity. The importance of the investigation of the symbols lies in M. Guibernau's theoretical explanation that analysis of the symbols of national identity reveals the relation of people, social groups with the whole nation and allows predicting future attitudes of young generations toward ethnicity and nationalism. To summarize, the article indicate that for the Lithuanians still very important are the classical images of Lithuania, such as Gediminas, and Trakai castles, the Saint Cross hill, amber, the Lithuanian flag. The difference is that these symbols are more important for the older generation. For younger people, such features of Lithuanians as diligence, hospitality, sensibility are not that important any more as for their parents. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11857
Updated:
2018-12-17 11:58:10
Metrics:
Views: 75    Downloads: 14
Export: