Lietuvių istorinis-etnokultūrinis ir utilitarinis-pragmatinis sąmoningumas; dermė ar priešprieša

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių istorinis-etnokultūrinis ir utilitarinis-pragmatinis sąmoningumas; dermė ar priešprieša
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2004, Nr. 4, p.10-15
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išsiaiškinti lietuvių socialinėje politinėje organizacijoje besireiškiantį dichotomiškumą: prieštaravimą tarp istorinės-kultūrinės ir utilitarinės-pragmatinės sąmoningumo ir bendruomeniškumo atmainų. Pateikiama sociologinė šių atmainų interpretacija. Parodoma prieštaravimo tarp tų atmainų suvokimo aktualumas, grynai pragmatinės atmainos vyravimo nuostolingumas, taip pat tą prieštaravimą iškėlusios aplinkybės. Daugiausia dėmesio skiriama istorinio-kultūrinio ir utilitarinio-pragmatinio sąmoningumo bei bendruomeniškumo sąsajoms ne tik su lietuvių tautos tęstinumu, bet ir su jos vaidmeniu Europos Sąjungoje, su jos sugebėjimu priešintis globalizacijos negatyvui. [Iš leidinio]

ENThe author stresses the dichotomy that appears in the Lithuanian social and political organization. He analyzes the antagonism between historical-cultural and pragmatical consciousness and a communal version. The author gives a sociological interpretation of these versions. He outspreads the perception of antagonism between these versions, stresses its actuality and the damaged domination of the utilitarian-pragmatical version. At the same time the author shows the circumstances that made them to appear. Exclusive attention is paid to convergence of historical-cultural and pragmatic consciousness connected not only with the Lithuanian nation continuity but with its role in the European Union, with its ability to resist the negative side of globalization. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11802
Updated:
2020-04-05 21:38:26
Metrics:
Views: 46
Export: