Pilietybė ir socialinė Europos integracija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietybė ir socialinė Europos integracija
Alternative Title:
Citizenship and social integration in Europe
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005.
Pages:
219 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pilietybė; Socialinė struktūra; Socialinė integracija; Europa.
Contents:
Įvadas — Europos integracija: teorinės paradigmos — Integracijos samprata — Europos integracijos paradigmos — Europos integracijos sąveikos — ES struktūra kaip integracijos proceso rezultatas — Viešosios nuomonės vaidmuo Europos integracijos procese — Europos Sąjungos pilietybė — ES pilietybės kūrimosi kontekstas ir tikslai: nuo Romos iki ES konstitucinės sutarties – atvirų sienų link — ES pilietybė Europos Sąjungos struktūroje — ES pilietybės politinis būtinumas — Europos Sąjungos Konstitucijos rengimas — Pilietybė kaip žmogaus teisių išraiška — Dviguba ir pasirenkama pilietybė — Piliečio ir valstybės santykių kaita nacionalinės ir ES pilietybės kontekste — ES pilietybė kaip politinės integracijos veiksnys — Socialinė integracija ir pilietybės koncepcija — Pilietybės samprata: teisės tradicijos — Pilietybės samprata: sociologiniai požiūriai — Pilietybė kaip statusas (T. H. Marshallas) — Pilietybė kaip socialinis vaidmuo (R. Dahrendorfas) — Pilietybė kaip procesas (B. Turneris, M. Mullardas) — Postnacionalinės pilietybės samprata (G. Delanty) — Socialinės integracijos ir stratifikacijos teorijų santykis — Socialinės integracijos samprata — Pilietybė ir jos apraiškos socialinėje struktūroje — „Naujos“ socialinės nelygybės ir klasikinių stratifikacijos teorijų santykis — Pilietybė ir socialinė klasė — „Naujoji socialinė nelygybė“ ir nediskriminavimo principas — Pilietybė ir socialinė atskirtis šiuolaikinėje Europoje — Socialinės atskirties samprata — Socialinė atskirtis šiuolaikinėje Europoje — Valstybės vaidmuo sprendžiant pilietybės socialinės atskirties problemas — Pabaiga — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Europa; Pilietybė / Nationality; Socialinė politika / Social policy; Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje nagrinėjamos naujosios pilietybės koncepcijos, kurių atsiradimą nulėmė Europos Sąjungos integracijos procesai. Pilietybės kitimas labiausiai siejamas su socialinės stratifikacijos pokyčiais šiuolaikinėje Europoje. Monografijoje nagrinėjamos Europos integracijos teorinės paradigmos, detaliai aptariama Europos Sąjungos pilietybės problematika: jos kūrimosi kontekstas, politinis būtinumas bei politinės integracijos veiksnys. Taip pat analizuojama pati pilietybės samprata teisės bei sociologijos požiūriu, didelis dėmesys skiriamas ir socialinės integracijos, socialinės atskirties bei „naujosios socialinės nelygybės“ sampratai, nediskriminavimo principui, pilietybės ir socialinės klasės santykiui. Monografija skirta studijuojantiems Europos Sąjungos integracijos procesus.

ENThis study deals with the concepts of new citizenship that were caused by the integration processes in the European Union. The alteration of citizenship primarily relates with changes of social stratification in modern Europe. The study analyses the theoretical paradigms of integration in Europe, thoroughly discusses the issues of EU citizenship: the context of its creation, political necessity and the element of political integration. It also analyses the very concept of citizenship in terms of law and sociology, placing a heavy emphasis on the concept of social integration, social isolation and the “new social inequality”, the principle of non discrimination, the relationship between citizenship and social class. The study is intended for students of European Union integration processes.

ISBN:
9955190043
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6391
Updated:
2022-07-05 12:00:15
Metrics:
Views: 58    Downloads: 8
Export: