Mokytojo socialinis statusas visuomenėje (Kazlų Rūdos savivaldybės situacija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo socialinis statusas visuomenėje (Kazlų Rūdos savivaldybės situacija)
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 93-143
Keywords:
LT
Kazlų Rūda; Lietuva (Lithuania); Pedagogai / Pedagogues; Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tema – „Mokytojo socialinis statusas visuomenėje“. Tyrimo dalykas – pedagogų ir atskirų visuomenės grupių požiūris į mokytojo socialinį statusą. Tyrimo tikslas – ištirti mokytojų (Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų) socialinį statusą ir jo pokyčius. Tyrimo hipotezė – nuo 1990 m. provincijos mokytojo socialinis statusas visuomenėje sumenko. Tai lėmė pasikeitusios socialinės ir ekonominės sčlygos, vertybių kaita visuomenėje, pačių mokytojų elgsena socialinių pokyčių metu. Buvo apklausta 117 respondentų. Kokybiniame interviu dalyvavo įvairios visuomenės grupės (4 medikai, 5 kunigai, 5 policininkai, 8 verslininkai, 7 savivaldybės darbuotojai, 5 ūkininkai, 8 bedarbiai, 5 marginalai. Remiantis tyrimo rezultatais, buvo prieita tokių išvadų: 1. Pasitvirtino hipotezė, kad visuomenėje mokytojo statusas nuo 1990 metų suprastėjo. 2. Daugiau nei pusė (53 proc.) Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojų savo profesijos prestižą visuomenėje laiko patenkinamu. Nemažai mokytojų (46 proc.) teigia, kad mokytojo prestižas žemas. 3. Daugelis mokytojų teigia, kad visuomenė nesidomi mokykla ir jos požiūris į mokyklą abejingas. Nuo švietimo reformos pradžios visuomenės požiūris į mokytoją nepasikeitė. 4. Trečdalis apklaustųjų iš skirtingų socialinių grupių teigia, kad mokytojų statusas visuomenėje yra žemas ir nepakankamai įvertintas. Šį požiūrį įtakojo bendras nuvertėjimas ir per mažas valdžios dėmesys. Tai paaiškina faktas, kad tik 3 iš 46 apklaustųjų norėtų, kad jų vaikas būtų mokytojas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Mokytojo profesija; Socialinis statusas; Teachers; Profession of teacher; Social status.

ENThe topic of this paperwork is "Teacher's social status in our society". The object of the research - problems of teachers' social status in province. The purpose of the research - to analyze social status and its changes (Kazlu Ruda administration). Hypothesis of the research - since 1990 the teachers' status has lowered in province. It was caused by new social - economical conditions and change of values in our society. 117 teachers were questioned. A number of different social groups took part in the quality interviewing: 4 doctors, 4 priests, 5 policemen, 8 businessmen, 7 administration workers, 5 farmers, 8 unemployed, 5 homeless people. According to the results we have come to the following conclusion: 1. The hypothesis, that teacher's status has lowered since 1990, was proved. 2. The majority of teacher's (52,9%) assess the prestige of their profession as satisfactory. The rest of the teachers (46,2%) claim, that social status of their profession is too low. 3. Most of the teachers claim that our society is not interested in school life and many people have negative attitude to education, except just particular groups of society. The attitude to the teacher hasn't changed since the beginning of the reform in education system. 4. The majority of interviewees in different social groups claim that teacher’s status in our society is low and underestimated.. This attitude is caused by general devaluation and too little attention from authorities. It can be illustrated by the fact, that on1y 3 out of 46 interviewees would like to see their child as a teacher. [From the publication]

ISBN:
9955201177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6884
Updated:
2013-08-21 21:41:15
Metrics:
Views: 46
Export: