Valstybės užvaldymas Lietuvoje: priežastys ir formos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės užvaldymas Lietuvoje: priežastys ir formos
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 21, p. 61-74
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia).
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - išanalizuoti valstybės užvaldymo formas ir priežastis Lietuvoje. Valstybės užvaldymo koncepcija leidžia geriau nei politinės korupcijos sąvoka suvokti politikos formavimo procese kylančias problemas. Korupcinių sandėrių galimybė kyla visoms politiką formuojančioms institucijoms, o paklausos pusė tokiuose sandėriuose gali būti ne vien išoriniai subjektai, bet ir patys valdžios institucijų pareigūnai. Makro požiūriu, valstybės užvaldymas priklauso nuo ekonominių ir institucinių reformų įgyvendinimo po komunistinės sistemos žlugimo. Valstybės užvaldymo lygis Lietuvoje 1999 - 2002 m. laikotarpiu sumažėjo, tačiau, pagal turimus duomenis, jo lygis padidėjo 2003 - 2005 m. laikotarpiu. Labiausiai valstybės užvaldymo paveiktomis institucijomis laikomos įstatymų leidžiamoji valdžia (Seimas), Vyriausybė, teismai ir politinės partijos, nors tai dar nereiškia, kad nėra bandoma užvaldyti ir kitų institucijų (pavyzdžiui, Prezidentūros ir kitų). Subjektų, siekiančių užvaldyti valstybės institucijas, analizė leidžia teigti, kad valstybės užvaldymą Lietuvoje būtina suvokti neapsiribojant vien šalies viduje veikiančiomis įmonėmis ir individais, bet didelį dėmesį skiriant ir užsienio valstybių (ypač Rusijos) naudojamiems korupciniams metodams paveikti politikos formavimą. Nepakankamas valdymo efektyvumas, menkai institucionalizuota Lietuvos partinė sistema ir silpnos politinės partijos, menkas visuomenės pilietiškumo lygis ir silpnos nevyriausybinės organizacijos sudaro prielaidas valstybės užvaldymo plitimui Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe concept of state capture, which is widely used when speaking about corruption in transitional democracies, defines illegitimate and non-transparent influence on state policy development. Though widely-spread in Lithuania, this phenomenon still has not been studied thoroughly by Lithuanian scholars. The phenomenon of state capture in Lithuania is analyzed in this article emphasizing three main aspects: its' prevalence, forms and reasons. After the short introduction on state capture the authors analyze this phenomenon using the Lithuanian case study, which is based on the analyses of legal acts, other surveys, scientific papers, and the interview with representatives of the Transparency International Lithuanian Chapter. The analysis showed that level of state capture in Lithuania decreased during the period of 1999 - 2002 but increased in 2005; however, there are not enough data to confirm the latter conclusion. Institutions mostly affected by state capture are legislative (Seimas), executive (Government), judicial and political parties. Business enterprises, separate individuals and foreign countries (especially Russia) sought to influence the formation of public policy in corrupt ways in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12530
Updated:
2018-12-17 11:58:36
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: