Public service ethos in the context of contemporary Lithuanian political culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Public service ethos in the context of contemporary Lithuanian political culture
Alternative Title:
Publisko pakalpojumu raksturojums mūsdienu lietuvas politiskās kultūras kontekstā
In the Journal:
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Kultūros politika / Cultural policy; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTPolitinės kultūros ir viešosios tarnybos etoso temą analizavo įvairūs Lietuvos tyrinėtojai. Straipsnio autorė bando nagrinėti viešojo sektoriaus etosą platesniame šiuolaikinės Lietuvos politinės kultūros kontekste. Viešąjį sektorių ir politinę kultūrą – dvi, iš pirmo žvilgsnio skirtingas tyrinėjimo sritis – sieja vertybių sąvoka. Dabartinės politinės kultūros analizė padeda suprasti Lietuvos viešojo sektoriaus etosą. Straipsnyje atskleidžiamos subjektyvios politinės kultūros tendencijos bei praktikoje nusistovėjęs įtvirtintų teisinių normų neatitinkantis viešojo sektoriaus etosas. Pagrindinis straipsnyje pateikto tyrimo metodas – antrinių duomenų analizė bei Lietuvos teisės aktų turinio analizė.Reikšminiai žodžiai: Politinė kultūra; Vertybės; Viešosios tarnybos etika; Political culture; Values; Public sevice ethos.

ENVarious researches have analyzed the topic of the ethos of political culture and public service. The author of the article is trying to analyze the ethos of the public sector in the wider context of modern Lithuanian political culture. Public sector and political culture are two fields of research that seem to differ at first sight, but they are connected by the concept of values. An analysis of the present political culture helps us to understand the ethos of the Lithuanian public sector. The article reveals the subjective political culture tendencies and the legal norms established in practice that do not correspond to the ethos of the public sector. The main method used for the research presented in the article is an analysis of secondary sources and of Lithuanian legal acts.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5791
Updated:
2021-03-31 18:46:38
Metrics:
Views: 18
Export: