Lietuvos katalikų bažnyčios vargoniniko padėtis socialinėje erdvėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos katalikų bažnyčios vargoniniko padėtis socialinėje erdvėje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2004, Nr. 4, p. 16-26
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Etika / Ethics; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTRemiantis empirinio tyrimo duomenimis, analizuojama Lietuvos katalikų bažnyčios vargonininkų padėtis socialinėje erdvėje. Pagrindinis dėmesys kreipiamas į šiuos aspektus: vargonininkų socialinę ekonominę padėtį ir ją sąlygojančius veiksnius; vargonininko ir darbo aplinkos sąveiką akcentuojant pasitenkinimą darbu; profesijos prestižą; profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos vertinimus. Aptariamos profesinės funkcijos ir profesinės etikos normos, akcentuojami profesinės veiklos trūkumai, kvalifikaciją kelti trukdantys veiksniai. Straipsnyje taip pat pateikiama vargonininkų narystės profesinėse organizacijose apžvalga, nagrinėjamas tokių institucinių struktūrų poreikis. Teigiama, kad visuomenėje vykstantys socialiniai, kultūriniai, ekonominiai ir politiniai procesai paveikė šios profesinės grupės žmonių padėtį socialinėje hierarchijoje, darbinio gyvenimo eigą, profesinės veiklos galimybes. Bažnyčios vargoninkų profesiniai interesai glaudžiai susiję su kultūrine ir visuomenine veikla, materialinės gerovės siekimu, socialinio įteisinimo ir saviraiškos bei įsitvirtinimo poreikiais. Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad bažnyčiose dirbančių vargonininkų profesinė kvalifikacija ir kompetencija dažniausiai vertinama vidutiniškai. Jų darbinės veiklos intensyvumas ir veiklos pobūdis priklauso nuo tradicijų, ekonominių paskatų, Bažnyčios priimtų nutarimų. Vargonininko profesijos prestižas yra vidutiniškas. Mūsų dienomis vargonininkai apskritai yra patenkinti savo darbu, bet pasitenkinimą atskirais darbo aspektais lemia vargonininkų amžius ir išsilavinimas.Reikšminiai žodžiai: Profesinė etika; Profesijos prestižas; Katalikų bažnyčia; Profesional ethics; Occupational status; Catholic church.

ENThe article is based on the analysis of literature sources and data of empirical research; it analyses the status of organists of the Catholic Church in Lithuania in the social environment of the society. The attention is focused on the following aspects: the social and economic situation of organists and the influencing factors, the interaction between the organist and the working environment, with a special emphasis on job satisfaction. The status of the profession; the assessment given to the professional qualification and competence and emphasis on the drawbacks of the professional activity as well as the factors that impede in-service training; the functions and the code of ethics are other major aspects of the research. The article also gives an overview of membership in professional organisations and the need for such bodies. Analysis of the organists' position in the social environment has clearly shown that the sociocultural, social and economic processes and the process of democratisation taking place in the society have a considerable impact on the position of members of this group in the hierarchy of the society. These processes influenced their working life and opportunities for professional activity. The organists' professional interests are closely related to cultural and social activity as well as the strive for welfare; they are based on the needs for the guarantees of the basic living conditions, acquiring social legality, self-expression and self-consolidation. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
  • Europa ir mes / redaktorių kolegija. Vilnius : Gervelė, 2001. 267 p.
  • Sociologija / Arvydas Virgilijus Matulionis. Vilnius : Homo liber, 2002. 197 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11828
Updated:
2018-12-20 23:01:26
Metrics:
Views: 20
Export: