Moters karjeros trajektorijos. : Karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moters karjeros trajektorijos: Karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2004, Nr. 1 (12), p. 73-87
Keywords:
LT
Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra analizuoti moters karjeros sampratą ir moterų karjeros trajektorijas, kurios galėtų būti suvokiamos kaip tam tikros asmenybės profesinio gyvenimo ir darbo patirtį nusakančios projekcijos, kurias visuomeninis gyvenimas ir socialinė struktūra nubrėžia konkrečioje biografijoje. Moterų karjeros trajektorijos arba, kitaip tariant, moterų karjeros vingiai paryškina ne tik individualius faktorius (t.y. moters asmenybės bruožus, charakterio savybes ar socialinius įgūdžius, kurie padeda moteriai siekti karjeros), bet nurodo ir struktūrines kliūtis, kurios dažnai atsispindi visuomenėje susiformavusiuose stereotipuose, galios žaidimuose ir tapatybių konfigūracijose. Šiame straipsnyje analizuojamos 22 moterų biografijos, kuriose atsiskleidžia moterų pirmosios darbo patirtys, jų karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos. Kita vertus, nagrinėjant „karjeros moterų” gyvenimo istorijas ir pasakojimus nebuvo užmirštas ir kitas šio straipsnio tikslas – nustatyti, kokios yra pagrindinės struktūrinės priežastys, ribojančios moterų galimybes siekti karjeros. Nors žemiau pateikta analizė apsiribojo tik sėkmingų moterų karjerų istorijomis, straipsnyje yra pateikiama sociologinė profesinio ir asmeninio gyvenimo kelyje pasitaikančių kliūčių analizė. Piešiamas ne tik karjeros moters paveikslas, bet aiškinamos sąlygos, kurios kliudo moterims prisitaikyti prie šiuolaikinės darbo rinkos poreikių ir riboja jų galimybes siekti karjeros aukštumų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karjera; Karjeros moteris; Karjeros trajektorijos; Kokybinis tyrimas; Lanksti karjera; Linearinė karjera; Moterų patirtys; Nuolatinė karjera; Pozicinė karjera; Profesinė karjera; Spiralinė karjera; Subjektyvioji ir objektyvioji karjeros sampratos; Career; Career paths; Experiences of women; Post-Soviet Lithuania; Qualitative research; Woman.

ENThe article aims to examine the conception of a woman’s career and trajectories of women’s careers. These trajectories could be understood as certain projections of a person’s professional life and work experience that are drawn by public life and social structure in a particular biography. Trajectories of women’s careers or, in other words, twists in women’s careers highlight not only individual factors (i.e. a woman’s personal qualities, character traits or social skills that help a woman to pursue a career), but also structural obstacles which are often reflected in stereotypes created by society, in power plays and identity configurations. This article looks at biographies of 22 women, which reveal women’s first work experiences, the conception of their career and strategies for a successful career. On the other hand, while examining life stories and narrations of “career women”, another aim of this article was kept in mind – to determine the key structural reasons reducing women’s possibilities of building a career. Although the analysis below covers stories of women’s successful careers only, the article provides a sociological analysis of obstacles in the path of professional and personal life. The article not only paints a picture of a career woman, but also explains conditions that prevent women from adapting to the needs of the modern labour market and limit their possibilities of reaching career highs.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13006
Updated:
2018-12-17 11:22:29
Metrics:
Views: 84    Downloads: 14
Export: