Changes in public service values : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in public service values: the case of Lithuania
Alternative Title:
Valstybės tarnybos vertybių pokyčiai: Lietuvos atvejo analizė
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 2 (52), p. 92-106
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Viešojo sektoriaus vertybės; Viešojo sektoriaus etika; Values; Public serice values; Public service ethos.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Viešojo sektoriaus etika; Žiniasklaida / Mass media.
EN
Public serice values; Public service ethos; Values.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija, internacionalizacija, vartotojų visuomenės atsiradimas, besiplečianti žiniasklaidos įtaka, privataus sektoriaus veiklos metodų bei principų diegimas viešajame administravime duoda pretekstą permąstyti valstybės tarnybos vertybių klausimą. Vertybių svarba praktikoje neabejotina, nes jų pagrindu priimami sprendimai, formuojasi įpročiai ir tradicijos. Straipsnyje sprendžiama ar teisiškai įtvirtinti pokyčiai valstybės tarnybos vertybių sistemoje yra praktiškai įgyvendinti. Lojalumas, tarnavimas valstybei ir partijai, paklusnumas buvo pagrindinės sovietmečio Lietuvos tarnautojų vertybės. 1992 m. LR Konstitucijoje akcentuojami trys principai: tarnavimas visuomenei, teisėtumas ir vienodas traktavimas. Normatyvinės veiklos gairės atsispindi įvairiuose įstatymuose. Valstybės tarnybos įstatyme identifikuoti 8 etikos principai valstybės tarnautojams, kurių pagrindu yra parengtos Elgesio taisyklės valstybės tarnautojams. Tačiau teisiškai nustačius veiklos vertybinius orientyrus, nebuvo pasiruošta jų įgyvendinimui. Vertybių internalizavimas, t. y. įsisąmoninimas, suvokimas ir praktikavimas yra itin svarbūs tiek iš organizacinės, institucinės, tiek iš profesinės perspektyvos. Koordinavimo, moderavimo, moralinės lyderystės stoka, mokymų svarbos nepakankamas vertinimas iš dalies ir nulėmė esančią spragą tarp teisiškai deklaruotinų ir realybėje praktikuojamų vertybių. Valstybės tarnautojai savo veikloje daugiau vadovaujasi ne teisės aktais apibrėžta vertybių sistema, bet sau, kaip individui, vartotojui svarbiomis vertybėms.

ENThe article presents two different perspectives towards public service value systems. Legal and public service ethos approach based on Lithuanian case study indicates that old soviet administrative values were changed by new administrative and ethical principles. Growing societal expectations and pressure of the EU institutions and politicians had a great impact on the creation of Lithuanian legislation regulating public service. A well planned follow-up stage which would help to internalize legally defined values was missing in Lithuania. Public servants do not foster the values anticipated in the legislation, and search for personal gain which is considered to be normal practice in the context of consuming Lithuanian society. The article concludes with a suggestion for the improvement of the current situation. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5757
Updated:
2018-12-17 11:48:12
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: