Antikorupcinės kultūros gairės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antikorupcinės kultūros gairės Lietuvoje
Alternative Title:
Guidelines of anticorruption culture in Lithuania
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2004, t. 11, p. 55-76
Keywords:
LT
Antikorupcinis švietimas; Antikorupcinė kultūra; Interesų konfliktas; Korupcija; Korupcinė kultūra; Pilietinė visuomenė; Vartotojiška visuomenė.
EN
Administrative ethics; Anticorruption culture; Anticorruption education; Antikorruption policy; Conflict of interest; Consumers society; Corruption; Corruption culture; Public society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas daugelio mokslininkų bei pasaulio bendruomenės dėmesio sulaukiantis korupcijos reiškinys, jo formos, poveikis atskiroms visuomenės gyvenimo sritims, korupcinės kultūros raiškos aspektai vartotojiškoje visuomenėje. Straipsnį sudaro dvi dalys, pirma daugiau teorinė, antroje dalyje analizuojama esama situacija Lietuvoje, remiantis atliktų sociologinių tyrimų duomenimis bei tyrinėtojų pozicijomis, identifikuojamos šalyje vystomos antikorupcinio švietimo kryptys. [Iš leidinio]

ENThe article contains the analysis of the phenomenon of corruption, being in the focus of attention of most scholars and the global community, its forms, impact on individual areas of social life, aspects of expression of corrupt culture in the consumer society. The article consists of two parts. The first one is more theoretical, the second one analyses the current situation in Lithuania based on the data of sociological research and researchers’ positions; anti-corruption education trends developed in the country are identified.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18911
Updated:
2018-12-17 11:23:55
Metrics:
Views: 102    Downloads: 5
Export: